Home


Welkom op de website van Muziek & Liturgie


Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nlApril 2015

     • Opmaat: Tempel of tabernakel? door Oane Reitsma
     • Het lied wordt voortgezet met een ogenblik van stilte door Ruud Hoogenboom
     • De wortels van stilte - de heilige stilte tijdens de dodenherdenking door Stefan Franz
     • Stilte in de psalmtonen - De praktijk van het reciteren door Sebastiaan 't Hart
     • Signalement: All in the game door Cees-Willem van Vliet
     • Gregoriaans is muziek van de contemplatie -Interview met Anthony Zielhorst door Sebastiaan 't Hart
     • Stilte en het absolute - Stilte, rligie en muziek door Oane Reitsma
     • ‘Ik speel graag concerten met een verhaal* -Portret Gonny van der Maten door Janieke Mollenhorst
     • Muziekbijlage: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (lied 360) door Gonny van der Maten
     • Liedbespreking: Veni Creator Spiritus Lied 360/670 door Wim Kloppenburg
      In het nieuwe Liedboek staan twee verschillende tekstbewerkingen van de hymne 'Veni Creator Spiritus' (Lied 360 en 670). Bij beide staat dezelfde melodie afgedrukt, de ene keer quasi-gregoriaans genoteerd met noten zonder stok, de andere keer mensuraal in hele en halve noten. Bij de ene melodie staat '9de eeuw', bij de andere '1539'. Wim Kloppenburgs verbazing over zowel de notatie als de bronvermelding ging bij nadere beschouwing over in onbegrip en ergernis. Hij gaat uitgebreid in op de geschiedenis van tekst en melodie en komt tot de conclusie dat de liedboekredactie wel erg vreemd met dit lied is omgesprongen.
      Als klinkende illustratie bij dit artikel is hier de echte gregoriaanse melodie te horen in een binair metrum, gezongen door de Schola Cantorum o.l.v. Wim van Gerven. Veni Creator Spiritus
     • John Cage: 4'33” door Janieke Mollenhorst
     • Digitaal avondmaal (2) - Theologische reflectie door Fabian Eikelboom
     • Framed and ƒraming silence door Janieke Mollenhorst
     • To beam or not to beam - het (on-)gebruik van beamers in de kerk door Peter Ouwerkerk


 


Index muziekbijlagen


In de loop van de jaren zijn in Muziek&Liturgie, en voorheen in Organist&Eredienst, tal van muziekbijlagen verschenen. Bent u op zoek naar een bepaalde liedbewerking? Kijk dan in het menu onder het kopje 'Index muziekbijlage.'.