Home


Welkom op de website van Muziek & Liturgie


Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nlFebruari 2015

     • Opmaat: Kirchentag door Sebastiaan 't Hart
     • Keep it simple, stupid! Of, misschien toch liever niet? Overpeinzingen bij het Nieuwe Liedboek en de Bijbel in Gewone Taal door Dick Wursten
     • Nogmaals Psalm 119 - Vorm en inhoud door Pieter van der Lugt
     • Signalement: ‘allons diner' Cees-Willem van Vliet
     • Singende Ökumene - Jürgen Henkys 85 jaar door Wim Kloppenburg
      Hij bezocht op 29 november jl. in Berlijn het feest dat de Evangelische Kirche organiseerde ter gelegenheid van de 85ste verjaardag van de theoloog en dichter Jürgen Henkys. Kloppenburg haalt herinneringen op aan zijn eerste ontmoeting met Henkys in 1975, tijdens het hymnologiecongres in Groningen. Henkys maakte toen kennis met het Liedboek voor de Kerken en was er zo enthousiast over dat hij tijdens de terugreis naar Berlijn al meteen het eerste lied in het Duits vertaalde. Op die eerste vertaling zijn er vele gevolgd, bijvoorbeeld ‘Singt Jubilate’. Klik hier voor een opname van dit lied door de Evangelische Kantorei Duisburg o.l.v. Horst Weber (uitzending IKON-radio, 8 mei 1983).
     • Advent in Berlin door Wim Kloppenburg
     • Muziekbijlage: De Heer is waarlijk opgestaan GvL 424 (Aart de Kort)
     • Portret Aart de Kort: Geïnfecteerd door Engelse kerkmuziek door Sebastiaan 't Hart
     • Liedbespreking GvL 424: Dominus surrexit vere, alleluia door Wim Kloppenburg
      Bespreking van het Paaslied ‘De Heer is waarlijk opgestaan’ (GvL 424)waarin verschillende klassieke Paasgezangen meeklinken. De tekstsamenstelling is van J.C. van Leeuwen, van wie nauwelijks biografische gegevens bekend zijn. Lezers die opheldering kunnen verschaffen, worden vriendelijk verzocht een berichtje te sturen naar redactie@muziekenliturgie.nl
      Geluidsbestand
      Duitse tekst
     • Verbeelding - Moshe Zvi HaLevi Berger Psalm 107 door Janieke Mollenhorst
     • Franz Tunder en de Noord-Duitse Koraalfantasia (2) door Pieter Dirksen
     • Evangelical Lutheran Worship - Amerikaans-Lutherse inlvoed in het Nieuwe Liedboek door Janieke Mollenhorst


 


Index muziekbijlagen


In de loop van de jaren zijn in Muziek&Liturgie, en voorheen in Organist&Eredienst, tal van muziekbijlagen verschenen. Bent u op zoek naar een bepaalde liedbewerking? Kijk dan in het menu onder het kopje 'Index muziekbijlage.'.