Home


Welkom op de website van Muziek & Liturgie


Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nlFebruari 2017 (01)

 • Opmaat: Toonzetting door Jeroen de Haan
 • Médititions sur la Mystère de la Sainte Trinité Olivier Messiaen (1908-1992) - De rede en de openbaring door Bert den Hertog
 • Trinitatis, het onbekende feest door Susanne Freytag
 • Lied bespreking: Gij, Jezus Christus opgestegen -Een lied van Nederlands-lutherse huize door Jeroen de Haan
 • Muziekbijlage: Opgestegen bij Lied 380 door Caroline Ansink
  Fluitpartij alle coupletten
 • ‘De gewijde sfeer in de kerk is voor mij een verademing in de maatschappij-zonder-rust’ - Portret Caroline Ansink door Sebastiaan 't Hart
 • Verbeelding: De drie hazen door Janieke Bruin
 • Vlaming in FLorence - Heinrich Isaac (ca. 1450-1517) door Sebastiaan 't Hart
 • Charles Tournemire verklankt de Sancta Trinitas door Tjeerd van der Ploeg


 


Index muziekbijlagen


In de loop van de jaren zijn in Muziek&Liturgie, en voorheen in Organist&Eredienst, tal van muziekbijlagen verschenen. Bent u op zoek naar een bepaalde liedbewerking? Kijk dan in het menu onder het kopje 'Index muziekbijlage.'.