Home


Welkom op de website van Muziek & Liturgie


Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nlAugustus 2015

 • Opmaat: Muziek spelen loont door Janieke Mollenhorst
 • De regels van het spel - de Generale regeling voor de kerkmusici door Peter Ouwerkerk
 • Lieteboek, Sjonge en bidde thüs en yn tsjerke -De Friese editie van het nieuwe Liedboek door Jan Breimer
 • Signalement: Tour Cees-Willem van Vliet
 • Toekomst Kerkmuziek(.nl) - Enquête naar de Friese kerkmuziek Ulbe Tjallingii
 • Liedbespreking: Mijn toevlucht is de Here God (NLB 31a) door Wim Kloppenburg
  - Mijn toevlucht is de Here God. Een ‘ingedikte’ psalm. Psalm 31 is te lang om in z’n geheel te zingen. Voor het nieuwe Liedboek schreef Jaap Zijlstra daarom een lied dat de inhoud beknopt samenvat (Lied 31a). Rijk Jansen maakte er een melodie bij en schreef ook de bewerkingen voor de muziekbijlage van dit nummer van M&L. Wim Kloppenburg wijdt er een korte bespreking aan.
 • Muziekbijlage NLB 31a  door Rijk Jansen
 • De totstandkoming van de Generale regeling voor de kerkmusici -
  Jan van Alten (1922-2015) door Janieke Mollenhorst
 • Verbeelding: Henk Helmantel, Interieur van het kerkje in Oostum - Bij de veertigste sterfdag van Frits Mehrtens door Wim Kloppenburg
  - Verbeelding. Veertig jaar geleden, in augustus 1975, kwam de kerkmusicus Frits Mehrtens bij een verkeersongeluk om het leven. De bekende schilder Henk Helmantel was op dat moment bezig aan een schilderij van het interieur van het kerkje van Oostum. Onder de indruk van de plotselinge dood van Mehrtens droeg Helmantel het schilderij op aan zijn nagedachtenis.
  Frits Mehrtens was in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw vooral bekend door zijn radio- en tv-uitzendingen voor het IKOR. In dit geluidsfragment is de stem van Mehrtens te horen bij de ingebruikneming van het Liedboek voor de Kerken (19 mei 1973).
 • ‘Neem de piano serieus in de kerk’ -In gesprek met Jan Marten de Vries door Sebastiaan 't Hart
 • Met mensenwoorden -Over de Bijbel in Gewone Taal in Muziek Et Liturgie door David de Jong
 • ‘Zingen is belangrijk, daar blijf ik op hameren’ -In gesprek met Sytze de Vries  door Sebastiaan 't Hart

 


Index muziekbijlagen


In de loop van de jaren zijn in Muziek&Liturgie, en voorheen in Organist&Eredienst, tal van muziekbijlagen verschenen. Bent u op zoek naar een bepaalde liedbewerking? Kijk dan in het menu onder het kopje 'Index muziekbijlage.'.