Home

Magazine het Orgel

Welkom op de website van Muziek & Liturgie


Wilt u abonnee worden? Vul dan het formulier in op http://www.kvok.nl


Interview met Peter Ouwerkerk door Musica Religiosa n.a.v. het artikel van hem in Muziek en Liturgie van oktober 2012Juni 2014

    • Opmaat: Pionieren door Janieke Mollenhorst
    • Nicolaas Beets - vroomheid en humor door Wim Kloppenburg
     Hij werd 200 jaar geleden geboren, was dominee, schrijver, dichter en hoogleraar, tijdens zijn leven vereerd en bewonderd, daarna vaak verguisd en bespot. In het kerklied heeft hij nog het langst voortgeleefd (N.H.bundel-1938, Liedboek-1973), maar de redactie van het nieuwe Liedboek heeft hem nu de mond gesnoerd. In feite is aan álle Nederlandse dichters uit de negentiende eeuw een plaats ontzegd… Wim Kloppenburg voert een pleidooi voor het authentieke bevindelijke geluid van Beets, en laat zien dat ook in zijn geestelijke liederen de humoristische schrijver Hildebrand wel eens om de hoek komt kijken. In het lied De Bijbel speelt Beets “een gewone burgerman” die zich ongerust maakt over de toen moderne bijbelkritiek. In het maandblad wordt het lied besproken, via deze link is de melodie te horen (Matinencantorij o.l.v.Wim Kloppenburg).
    • Beets’ bekendste gedicht door Wim Kloppenburg
    • Wim Pendrecht ter gedachtenis door Hans Kronenburg
    • Verbeelding: Het kruis als teken van hoop door Alie Piepenbroek
    • Signalement: Zonder noten door Roel A. Bosch
    • Muziekbijlage: Het zal geschieden in de laatste dagen door Berry van Berkum
    • Portret Berry van Berkum: ‘We hebben gewoon een geweldig vak’ Janieke Mollenhorst
    • Liedbespreking: Het ‘Lied van het voldragen teken’ door Wim Kloppenburg
    • Spelenderwijs: De Godsnaam in de psalmen door Klaas Spronk
    • Charles Tournemire (1870-1939) Janieke Mollenhorst
    • Pioniersplekken door Peter Ouwerkerk
    • Pionieren tussen kassen en stad door Willem Jan Cevaal
    l

 


Index muziekbijlagen


In de loop van de jaren zijn in Muziek&Liturgie, en voorheen in Organist&Eredienst, tal van muziekbijlagen verschenen. Bent u op zoek naar een bepaalde liedbewerking? Kijk dan in het menu onder het kopje 'Index muziekbijl.'.