Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

  Muziek
 
&
 

Liturgie

 

Zeven stellingen over het nieuwe liedboek

Stelling 1
De samenstelling van een nieuw liedboek wordt een groot probleem, misschien zelfs onmogelijk. Een kwaliteitseis is niet te combineren met pluriformiteit; sommige belanghebbenden hebben immers geen behoefte aan of belang bij die kwaliteitseis. Het hapsnap gehalte wordt te groot, en daardoor wordt het liedboek overigens ook onverkoopbaar.

Stelling 2
De uitgangspunten zijn te mager. Als criteria klinken onder meer ‘minimale eisen’, ‘tekstuele eenvoud’, ‘zingbaarheid’. Kan het een ietsje meer zijn...? Om te beginnen bijvoorbeeld: ‘maximale eisen’?

Stelling 3
Een liedboek kan de eenheid in de kerk bevorderen? Het nieuwe liedboek (volgens de uitgangspunten van de isK) zal de tegenstellingen op scherp zetten!

Stelling 4
De psalmberijming uit 1967 is net zo gedateerd als vele liederen uit het LvdK waartegen nu zoveel bezwaar is. Wanneer in het nieuwe liedboek het complete psalter wordt opgenomen, moeten we consequent zijn en een nieuwe berijming laten maker.

Stelling 5
Het liedboek wordt met de plannen van ISK veel te dik: een compleet psalter, veel onberijmde psalmen, flinke keuze uit het LvdK en ongeveer 30 andere bundels (incl. 8 delen Zingend Geloven), kinderliederen, meditatieve teksten, een aantal nieuwe liederen...

Stelling 6
Het is voor een kerkmusicus niet meer vol te houden bepaalde liederen, bijvoorbeeld uit de Evangelische Liedbundel, voor gemeentezang ongeschikt te verklaren wanneer deze door opname in het nieuwe liedboek schijnbaar worden ‘gelegitimeerd’.

Stelling 7
In plaats van een pluriforme bundel is het beter te streven naar een kernbundel van hoogstaande kwaliteit, vergelijkbaar met LvdK en zeker niet minder, als norm. In de praktijk zullen allerlei groeperingen hun geliefde liederen er toch wel bij blijven stencilen, hoe de samenstelling van het nieuwe liedboek ook uitvalt. Het is echter ongewenst die liederen in de kernbundel op te nemen en zo de kwaliteitsnorm in gevaar te brengen.

Reageren
Wilt u reageren? Mail uw reactie dan naar: redactie M&L