Januari

 • Opmaat”: Van O&E naar Muziek&Liturgie door Wim van den Dool
 • Samen op zoek naar het verloren paradijs door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Orgelplatform: ‘Nederlandse orgelcultuur is nog gezond’ (Interview met Prosper Sevestre) door Christo Lelie
 • Poëtische verschuivingen (2): ‘Het bruiste in een stad van goud’ door Wim Pendrecht
 • Suggesties voor de Veertigdagentijd 2002 door Pieter Endedijk
 • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
 • Berichten 3
 • Bestuur en vereniging
 • Kringberichten

Februari

 • Opmaat: Klantvriendelijk en marktgericht? door Wim Kloppenburg
 • Lied van de maand: Een vierluik voor de stille week door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Holtgräve-orgel gaaf bewaard gebleven door Willem Jan Cevaal
 • Poëtische verschuivingen (3): Van de eerste dingen die voorbij gan door Wim Pendrecht
 • Suggesties voor de Paastijd 2002 door Pieter Endedijk
 • Status kerkmusicus: Wie maakt de (ere)dienst uit? door Jan Dirk Wassenaar
 • Nieuwe regeling kerkmuziek door Kees Hoeksma
 • Berichten
 • Kringberichten

Maart

 • Opmaat: Over liturgie en oecumene gesproken door Wim Kloppenburg
 • Lied van de maand: Een woord dat onze monden vult door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Toekomst vak: ‘We moeten wervender gaan spelen’ door Christo Lelie
 • Berichten
 • Agenda jaarvergadering en studiemiddag zaterdag 13 april 2002
 • Nieuwe cd’s door Willem Jan Cevaal
 • Bestuur en vereniging. Contact met Commissie Orgelzaken van belang
 • Ingezonden
 • Kringberichten

April

 • Opmaat: De onuitsprekelijke Naam door Wim Pendrecht
 • Lied van de maand: Dat wij als wachters op de muren zijn door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Toekomst vak: ‘Geen Geneefse psalmen in een neogotische kerk’ (interview met Jan Raas) door Christo Lelie
 • Jaarvergadering en studiemiddag 13 april in Rotterdam
 • Liedsuggesties zomer 2002 (1) door Pieter Endedijk
 • Boekbespreking: Een stem als van een bazuin door Bart Stobbelaar
 • Uit ander bladen door Willem Jan Cevaal
 • Berichten
 • Kerkmuzikale traditie is ten einde’ (interview met Jean Telder
 • Kringberichten

Mei

 • Opmaat: Website: informatiebron en reclamefolder door Willem Jan Cevaal
 • Lied van de maand: Zingen van de vier seizoenen door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Cursus: Nieuwe studieroute naar bevoegdheid III door Wim van den Dool
 • Jaarvergadering: GOV tussen traditie en toekomst door Wim van den Dool
 • Boekbespreking: Duidelijkheid over kwaliteit van het kerklied door Wim Kloppenburg
 • Berichten
 • Kringberichten

Juni-Juli

 • Opmaat: Een middagje kennis en training door Christa Hijink
 • Lied van de maand: Daar is een koning opgestaan door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Studiedagen nieuwe stijl op tien plaatsen door Christa Hijink e.a.
 • Liedsuggesties zomer 2002 (2) door Pieter Endedijk
 • Ingezonden
 • Berichten
 • In memoriam Willem Johan van der Molen, Dirk Jansz. Zwart
 • Kringberichten

Augustus-September

 • Opmaat: Is het orgel wel los verkrijgbaar? door Wim van den Dool
 • Lied van de maand: Op weg naar het beloofde land door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Verhogingen: Als de kritieke noot eraan komt… door Gert Oost
 • Liedsuggesties herfst 2002 door Pieter Endedijk
 • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
 • Nieuwe uitgaven door Wim Kloppenburg
 • Ingezonden
 • Berichten
 • Kringberichten

Oktober

 • Opmaat: De duif op de schouder door Wim Kloppenburg
 • Lied van de maand: Vredestichten is een werkwoord door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Verhogingen (2): Als de kritieke noot eraan komt… door Gert Oost
 • Afscheid Willem Vogel: Wel naar de bek gekeken, niet naar de mond gepraat door Wim Kloppenburg
 • Nieuwe cd’s door Willem Jan Cevaal
 • Orgeldag door Joop Holtkamp
 • Berichten
 • Kringberichten

November

 • Opmaat: Een Nederlandse Iona-groep door Wim Pendrecht
 • Lied van de maand: Een protestsong in de herfst door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Orgelbouw: Inspirerend en functioneel orgel in Meerkerk door Willem Jan Cevaal
 • Toekomst vak: ‘De mensen opnieuw naar het orgel leren luisteren'(interview Piet Kee) door Christo Lelie
 • Liedsuggesties
 • Nieuwe cd
 • EKEK: Opbloeiende kerkmuziek in Estland door Rijk Jansen
 • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
 • Bestuur en vereniging: Gezamelijke oproep van drie verenigingen door Kees Hoeksma
 • Berichten
 • Kringberichten

December

 • Opmaat: Hoogste tijd voor samenwerking door Rijk Jansen
 • Lied van de maand: Het tegendraadse leven door Wim Pendrecht en Wim Kloppenburg
 • Studiedagen door Christo Lelie
 • Weihnachts-Oratorium: verkondigende uitleg door Jan Siemons
 • Orgelbouw: Scharnier in de orgelgeschiedenis door Willem Jan Cevaal
 • Hierheen Adem! Huub Oosterhuis als vertaler en hertaler door Wim Kloppenburg
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Bestuur en vereniging
 • Berichten
 • Kringberichten