Januari (01)

 • Opmaat: Historie van eeuwen en waan van de dag door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: Liturgie als vorm van verzet door Niek Schuman
 • Lied van de maand: …dat Gij ons mens’lijk wilt ontmoeten door Wim Kloppenburg
 • Orgelbouw: ‘Opstell van een Nieuw Orgel tot Anloo’ door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Ingezonden: Samenzang begeleiden: onartistiek?
 • Berichten
 • Studiedagen. Verdeling en data studiedagen 2003 vastgesteld
 • Kringberichten

Februari(02)

 • Opmaat: Samenwerking verder uitbouwen door Kees Hoeksma
 • Signalement: De volkeren mogen voluit meedoen door Niek Schuman
 • Lied van de maand: Een lied op dood en leven door Wim Kloppenburg
 • Orgelmuziek: Wierook uit de orgelpijpen? door Jan Smelik
 • Nieuwe cd door Willem Jan Cevaal
 • Nieuwe uitgaven door Wim Kloppenburg
 • Boekbespreking
 • Bestuur en vereniging
 • Berichten
 • Studiedag
 • Kringberichten

Maart (03)

 • Opmaat: Here God, wij zijn vervreemden door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Gedenken en vergeten door Niek Schuman
 • Lied van de maand: ‘Wij eten weer het bitter brood’ door Wim Kloppenburg
 • Prachtig ‘Hollands’ barokorgelin Nijkerk door Willem Jan Cevaal
 • Bach: een cadeau om uit te pakken door Wim van den Dool
 • Als een stier er tegenaan om de mensen aan het zingen te krijgen’ (Interview Bert Matter) door Christo Lelie
 • Berichten
 • Bestuur en vereniging
 • Ingezonden: Begeleiden
 • Meer aandacht voor het kringwerk door Wim van den Dool
 • Kringberichten

April (04)

 • Opmaat: Tegen de vervreemding door Wim van den Dool
 • Signalement: Van Abrahams geslacht door Niek Schuman
 • Lied van de maand: De verdeeldheid in zichzelf door Wim Kloppenburg
 • Kind en kerkmuziek: Kippetjesvel bij het zingen door Thea Endedijk-Griffioen en Pieter Endedijk
 • Nieuwe elan in de kerkmuziek door Wim van den Dool
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Jaarvergadering en studiemiddag zaterdag 26 april 2003
 • Berichten
 • In memoriam Dorthy de Rooij, Joke Wit-Ribbers en Jaap Dragt
 • Vereniging
 • Kringberichten

Mei (05)

 • Opmaat: Jip en Janneke in de liturgie door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: De rechtvaardige zal leven door Niek Schuman
 • Lied van de maand: ‘Dat koninkrijk van U, wordt dat nog wat?’ door Wim Kloppenburg
 • Verdwenen orgel: ‘onkundig van al ’tgeen hetwelk tot een orgel behoort door Willem Jan Cevaal
 • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
 • Orgel-juweel in Villingen. De geschiedenis van een reconstructie door Herman S.J. Zandt
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Nieuwe uitgaven door Wim Kloppenburg
 • Berichten
 • Bestuur en vereniging
 • Kringberichten

Juni-Juli (06-07)

 • Opmaat: Maken wat ervan te maken valt? door Hans Fidom
 • Signalement: De verbeelding aan de macht door Niek Schuman
 • Lied van de maand: Jezus, Jona en het lot door Wim Kloppenburg
 • Contract getekend voor restauratie Cavaillé-Coll-orgel in Haarlem door Christo Lelie
 • Tien studiedagen in het najaar
 • Nieuwe uitgaven door Wim Kloppenburg
 • Liedsuggesties zomertijd 2003 (II) door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • In memoriam Bernard Huijbers door Siem Groot
 • Fakkeldragers gevraagd (rede jaarvergadering 2003) door Rijk Jansen
 • Vlotte ledenvergadering en boeiende studiemiddag in Nijkerk door Wim van den Dool
 • Kringberichten

Augustus-September (08-09)

 • Opmaat: Worden wat we zingen door Wim van den Dool
 • Signalement: Ritseling van een hoopvol geheim door Niek Schuman
 • Lied van de maand: …’parel van grote waarde’… door Wim Kloppenburg
 • Festival Voor de Wind doorbreekt saaiheid (interview met Reitze Smits) door Christo Lelie
 • Psalmbewerkingen Cor Kee. Orgelspel in eigentijds idioom door Peter Ouwerkerk
 • Registers jaargangen 2001, 2002
 • In memoriam Adriaan Engels door Johann Th. Lemckert
 • Berichten
 • Spelenderwijs. In het begin was er …niets! door Peter Ouwerkerk
 • Naar één nieuwe Generale regeling voor kerkmusici door Kees Hoeksma
 • Bestuur en vereniging
 • Definitief overzicht studiedagen september-oktober
 • Kringberichten

Oktober (10)

 • Opmaat: Bestaansrecht kan duidelijker vorm krijgen door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Zeer hoog, zeer diep door Niek Schuman
 • Lied van de maand: Toewijding aan de gerechtigheid door Wim Kloppenburg
 • 100 jaar Flentrop. ‘Een orgel moet persoonlijkheid hebben’ (Interview Cees van Oostenbrugge) door Willem Jan Cevaal
 • Orgelvesper: het orgel als voorganger door Peter Ouwerkerk
 • Voorbeeldig verzorgde uitgaven door Peter Ouwerkerk
 • Nieuwe cd
 • Liedsuggesties Advents- en Kersttijd 2003 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • In memoriam Piet Wiersma door Frits Hijszeler
 • Festiva Voor de Wind: een succes, maar weinig nieuw publiek door Christo Lelie
 • Bestuur en vereniging
 • Kringberichten

November (11)

 • Opmaat: De fijne nuances van woord en toon door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Ero cras – Ik zal er morgen zijn door Niek Schuman
 • Lied van de maand: Zeven dagen, tien geboden en deze ene Naam door Wim Kloppenburg
 • In Haren klinkt weer de echte barok door Willem Jan Cevaal
 • Eigentijdse kerkmuziek: Zingend improviseren van een lezing door Peter Ouwerkerk
 • Dodenherdenking’ in de gemeente door Ad Krijger
 • Liedsuggesties Epifaniëntijd 2004 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • Uit andere bladen
 • Ingezonden
 • Spelenderwijs. Een tragisch vertrek door Peter Ouwerkerk
 • Vereniging – bestuur
 • Kringberichten
 • December (12)

  • Opmaat: Hoe het orgel verdween uit Nederland door Willem Jan Cevaal
  • Signalement: Dicht bij de bron door Niek Schuman
  • Studiedagen door Peter Ouwerkerk en Christa Hijink
  • Liturgie vraag ordening door Rijk Jansen
  • Lied van de maand: ‘Ruk open de hemeldeur’ door Wim Kloppenburg
  • Nieuwe uitgaven
  • Berichten
  • Kringberichten
  • Spelenderwijs: Zoiets fascinerends… door Jetty Podt
  • Bestuur en vereniging
  • In memoriam Mar van Schoor door Frans Dijkstra