Januari (01)

 • Opmaat: Liturgie mag geen beproeving worden door Wim van den Dool
 • Signalement: In goede machten liefderijk geborgen door Dirk van Keulen
 • Lied van de maand: Alfa en omega. Het eerste gezang in het Liedboek had ook het laatste kunnen zijn… door Wim Kloppenburg
 • Bernard Bartelink: ‘Ik heb nooit extreem willen zijn’ door Christo Lelie
 • Doorbreek de circel van de spanning (orgelspel – zithouding) door Peter Ouwerkerk
 • Een pronkjuweel en een schone voorrad door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties Veertigdagentijd 2005 door Pieter Endedijk
 • Ingezonden: Adr. C. Schuurman
 • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
 • Dienstboek deel 2: trendsettend door Wim van den Dool
 • Bestuur en vereniging
 • Kringberichten

Februari (02)

 • Opmaat: Durven we nog wel te dromen door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Vasten: het tuintje van je ziel aanharken door Dirk van Keulen
 • Lied van de maand: De drie vragen en een sterke melodie door Wim Kloppenburg
 • Samenspel predikant-organist: er is meer mogelijk dan we denken door Jan Ridderbos
 • Orgelspel: zithouding (4) door Peter Ouwerkerk
 • Lijdensliederen door Wim Kloppenburg
 • Een nieuw orgel voor Birndorf door Herman S.J. Zandt
 • Liedsuggesties Veertigdagentijd-Pasen 2005 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • Ingezonden
 • In memoriam Jan Pasveer door Jos van der Kooy
 • Kringberichten

Maart (03)

 • Opmaat: Een weerwoord tegen de waan van de dag door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Ziekenzalving in ere hersteld door Dirk van Keulen
 • Lied van de maand: ‘De achtste toon’: plechtig en open door Wim Kloppenburg
 • Het lied op and’re lippen door Pieter Endedijk
 • Bachs passiemuziek: grensverleggend door Peter Ouwerkerk
 • Jaarvergadering en studiemiddag zaterdag 16 april 2005 in Harderwijk
 • De tabernakel kreeg een aangenaam orgel door Willem Jan Cevaal
 • Nieuwe uitgaven
 • Liedsuggesties Pasen 2005 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • Kringberichten
 • April (04)

  • Opmaat: Samen op weg door Rein van der Kluit
  • Signalement: Liturgie als het hart van de theologie door Dirk van Keulen
  • Lied van de maand: Psalm 47: een unieke strofevorm door Wim Kloppenburg
  • Predikant en organist: ‘samen kerkje spelen’ door Christa Hijink
  • Meer van hetzelfde heeft geen zin’ (interview Cor Ardesch) door Christo Lelie
  • Liedsuggesties Hemelvaart en Pinksteren 2005 door Pieter Endedijk
  • Dienstboek deel 2: dik, maar goed bruikbaar door Wim Kloppenburg
  • Nieuwe cd’s
  • Uit andere bladen door Willem Jan Cevaal
  • Berichten
  • Kringberichten

  Mei (05)

  • Opmaat: Eerbetoon aan de leraar door Willem Jan Cevaal
  • Signalement: Liturgie bindmiddel voor de theologie door Dirk van Keulen
  • Lied van de maand: Gezang 225: naadloos geheel van tekst en melodie door Wim Kloppenburg
  • Ter lering en vermaak door Willem Jan Cevaal
  • Het geheim van een honderdjarige zangbundel door Jan Smelik
  • Liedsuggesties zomer 2005 door Pieter Endedijk
  • Spelenderwijs: Laat de jongeren tot ons komen door Hayo Boerema
  • Nieuwe cd
  • Berichten
  • Kringberichten

  Juni-Juli (06-07)

 • Opmaat: Geen vrijblijvende boodschap en nog urgent ook door Wim van den Dool
 • Signalement: ‘Die de sluier van mijn angst niet scheurde’ door Dirk van Keulen
 • Lied van de maand: De farizeër en de tollenaar door Wim Kloppenburg
 • Liever nieuw dan tweedehands door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs: IK geloof in één kerk…? door Hayo Boerema
 • Vakopleiding kerkmuziek in de gevarenzone door Christiaan Winter
 • Liedsuggesties augustus-september 2005 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • Duitse orgelmuziek 1925-1945
 • Engelse orgelmuziek door de eeuwen heen
 • Improvisatie
 • Nieuwe begeleidingsbundel
 • Bestuur en vereniging
 • Ingezonden
 • Berichten
 • Kringberichten
 • Augustus-September (08-09)

  • Opmaat: De orgelklank als handelswaar door Peter Ouwerkerk
  • Signalement: Knielen op een bed violen door Dirk van Keulen
  • Afscheid van luilekkerland (interview Johann Th. Lemckert) door Christo Lelie
  • Durf en creativiteit kunnen kerkmuziek redden door Christiaan Winter
  • Ik heb U lief, o mijn beminde’ De geestelijke herdersliederen van Angelus Silesius door Wim Kloppenburg
  • Liedsuggesties herfst 2005 door Pieter Endedijk
  • Berichten
  • Nieuwe uitgaven
  • Bestuur en vereniging
  • Kringberichten

  Oktober (10)

  • Opmaat
  • Signalement: Zo gaat het evangelie de wereld rond door Dirk van Keulen
  • Lied van de maand: Zingend geloven V-59 door Wim Kloppenburg
  • Luther blijft verrassen door Wim Kloppenburg
  • Spelenderwijs: Het orgel, een doemscenario door Hayo Boerema
  • Projectliederen zijn vaak ondermaats door Wim Kloppenburg
  • De orgelwerken van Brahms (1): symbiose van romantiek en retoriek door Peter Ouwerkerk
  • Bestuur en vereniging
  • Kringberichten

  November (11)

  • Opmaat: Een wervende kerk investeert in kwaliteit door Willem Jan Cevaal
  • Signalement: ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug’ door Dirk van Keulen
  • Lied van de maand: Een melodie die kan klagen en juichen door Wim Kloppenburg
  • De orgelwerken van Brahms: symbiose van romantiek en retoriek (2) door Peter Ouwerkerk
  • Spelenderwijs: De orgelliefhebber: je hebt ‘m nodig Hayo Boerema
  • Een tijd van overvloed en onbehagen door Wim van den Dool
  • Doen waarin we goed zijn’ (interview Ronald van Baeckel door Willem Jan Cevaal
  • Ingezonden
  • Berichten
  • Liedsuggesties Epifanie 2006 door Pieter Endedijk
  • Bestuur en vereniging
  • In memoriam Klaas Tjitte de Jong door Anco Ezinga
  • Kringberichten
 • Kringberichten
 • December (12)
 • Opmaat: Het speelveld van de liturgie door Wim van den Dool
 • Signalement: Liturgische dilemma’s in de kerstnacht door Dirk van Keulen
 • Lied van de maand: Het lied uit het ingewand van de vis door Wim Kloppenburg
 • Orgelwerken Brahms (3-slot) door Peter Ouwerkerk
 • Geestelijke koormuziek Brahms. Strenge vorm, milde klank door Wim Kloppenburg
 • Van de Noord-Duitsers leer je pas orgelspelen’ (interview Arie J. Keijzer) door Christo Lelie
 • Nieuwe uitgaven
 • Liedsuggesties februari 2006 door Pieter Endedijk
 • Berichten
 • Bestuur en vereniging
 • Ingezonden
 • Kringberichten