Januari (01)

 • Opmaat door Peter Ouwerkerk
 • Toekomstperspectief voor het orgel door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: De kwaliteit van liturgie door Dirk van Keulen
 • Organist in een missionaire gemeente (portret Christiaan Ingelse) door Peter Ouwerkerk
 • Liedbespreking: Psalm 72 en het feest van Epifanie door Wim Kloppenburg
 • Bestuur
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Maagdelijke geboorte en onbevlekte ontvangenis – een kleine catechismusles voor protestanten door Wim Kloppenburg
 • Uit de bladen door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Peter Ouwerkerk en Hayo Boerema)
 • Kringberichten
 • Nieuws

Februari (02)

 • Opmaat: Augustinus en de videoclip door Wim Kloppenburg
 • Het psalmenoproer door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Gereformeerde heiligen door Dirk van Keulen
 • Een stage in de kerkmuziekopleiding is zo gek nog niet’ (interview Mannes Hofsink) door Peter Ouwerkerk
 • Liedbespreking: Gezang 184 – ‘Holz auf Jesu Schulter’ door Wim Kloppenburg
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Peter Ouwerkerk en Hayo Boerema)
 • Bestuur
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Franse wierook uit een calvinistisch orgel door Peter Ouwerkerk
 • Kringberichten
 • Cd’s, dvd’s, bladmuziek
 • Nieuws

Maart (03)

 • Opmaat door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: De liturgische bekering van een dogmatiekprofessor door Dirk van Keulen
 • Liedbespreking: Gezang 223 en het zinsverband van de liturgie door Wim Kloppenburg
 • Bach gebruikte ook zijn partita’s voor viool solo als communiemuziek’ (interview Jan Jansen) door Sebastiaan ’t Hart
 • Bestuur
 • Zaterdag 21 april: Jaarvergadering en studiemiddag in Ncolaaskerk te Purmerend
 • Er is niets leukers dan verrast te worden, toch? (interview Hans Fidom) door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Kringberichten

April (04)

 • Opmaat: Ton Koopman als ‘orgelvandaal’? door Gerco Schaap
 • Ze moesten maar helemaal niet meer zingen in de kerk’. In gesprek met Maarten Kooij door Christo Lelie
 • Orgelrijkdom in Purmerend door Willem Jan Cevaal
 • Jaarvergadering op 21 april
 • Signalement: Rituelen onder het kruis door Dirk van Keulen
 • Liedbespreking: Pinksteren – tussen Hemelvaart en Voleinding door Wim Kloppenburg
 • Bestuur
 • Passie: Het Lijdensevangelie naar Jan Rot door Christo Lelie
 • Het gaat niet alleen om het aanhoren, maar ook om het meedoen’ (interview Gonny van der Maten) door Sebastiaan ’t Hart
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Peter Ouwerkerk en Hayo Boerema)
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Oproep. Uniek inventarisatie-project zoekt vrijwilligers
 • Kringberichten

Mei (05)

 • Dieterico Buxtehude, Organista Marian: Lubec’ door Willem Jan Cevaal
 • Je zult moeten uitleggen, voordoen, oefenen…’ door Dick Sanderman
 • Gezang 426: ‘Een catalogus van zegeningen op een huppelende melodie’ door Wim Kloppenburg
 • Buxtehude en de ars retorica door Peter Ouwerkerk
 • Een nieuw liedboek door Dirk van Keulen
 • Zou ik niet van harte zingen’. Leven en werk van Paul Gerhardt door Wim Kloppenburg
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Zoals de vissers Psalmen zongen. Een impressie van een verrassende zaterdagmiddag in Maassluis door Janneke Lourens en Ad Krijger
 • Kringberichten

Juni-Juli (06)

 • Opmaat door Peter Ouwerkerk
 • Het Onze Vader en de Nieuwe Bijbelvertaling door Dirk van Keulen
 • Een nieuw liedboek door Peter Ouwerkerk
 • Ik houd ervan om nieuwe dingen te doen’ (interview Ko Zwanenburg) door Sebastiaan ’t Hart
 • Het lied van de mens op aarde door Wim Kloppenburg
 • Alleen een deltaplan voor de kerkmuziek kan ons redden’ door Robert Helder
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Uit de bladen door Willem Jan Cevaal
 • Compromisorgels kenmerken zich door oppervlakkigheid’ (verslag lezing Jongepier) door Sebastiaan ’t Hart
 • Jaarrede door Rein van der Kluit
 • Besprekingen
 • Kringberichten

Augustus-September (07)

 • Opmaat door Jan Smelik
 • De vocale kerkmuziek van Dieterich Buxtehude door Wim Kloppenburg
 • De onlosmakelijke samenhang tussen liturgie en pastoraat door Dirk van Keulen
 • Een beetje Hoeven voor iedereen door Elske te Lindert
 • Gezang 284 en de Introitus van Zondag XVIII na Trinitatis door Wim Kloppenburg
 • Bestuur
 • Het salaris van een kerkmusicus en de vergoeding voor kerkmusicus-vrijwilliger door Kees Hoeksma
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Muziek in de kerk door Piet Rozeboom
 • De Kathedrale Koorschool te Utrecht door Sebastiaan ’t Hart
 • Landelijke studiedagen
 • Kringberichten

Oktober (08)

 • Opmaat: Er zit muziek in de kerk door Sebastiaan ’t Hart
 • De orgelwerken van Jean Langlais door Willem Jan Cevaal
 • Lotgevallen van het orgel in de Parijse St.-Clothilde door Sebastiaan ’t Hart en Peter Ouwerkerk
 • Jean Langlais op het ‘Institution Nationale des Jeunes Aveugles’ door Peter Ouwerkerk
 • De liturgie schreeuwt om gezongen te worden’ (interview Jos Beijer) door Willem Jan Cevaal
 • Liedbespreking ‘Wat staat geschreven’ – beelden van God door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Bijbel en traditie door Dirk van Keulen
 • Nieuws
 • Kringberichten

November (09)

 • Opmaat: ‘I don’t like bog amplifiers’ door Wim Kloppenburg
 • Neem je verantwoordelijkheid, het is crisistijd’ (interview Reinoud G. Egberts) door Willem Jan Cevaal
 • Kerkmuziek studeren in het buitenland door Chris Bragg
 • Kerkmuziek in de predikantsopleiding door Oane Reitsma
 • Bach is eigenlijk te groot voor een lijstje’ (interview Dirk Zwart) door Sebastiaan ’t Hart
 • Nieuwe adem door Ronald van Drunen en Toon Hagen
 • Liedbespreking: Indianenverhalen door Wim Kloppenburg
 • Orgelquiz en evensong door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Kringberichten

December (10)

 • Opmaat: Netwerk door Jan D. van Laar
 • Kerkmuziek studeren in het buitenland door David Boos
 • Een bezoeker beschouwt: Festival Voor de Wind door Titia Daniels
 • Kerkmuziek studeren in Nederland door Wim Kloppenburg
 • Liedbespreking: Puer natus in Bethlehem door Wim Kloppenburg
 • Wortels genoeg! Maar dan…’ (interview Jan D. van Laar) door Sebastiaan ’t Hart
 • Studeren voor de derdegraagsbevoegdheid door Peter Ouwerkerk
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Dennis Vallenduuk winaar improvisatieconcours door Christo Lelie
 • Kringberichten
 • Signalement: De wegen van een psalm (1) door Dirk van Keulen
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Besprekingen
 • Nieuws
 • Verschenen