Januari (01)

 • Opmaat: Tijd door Peter Ouwerkerk
 • Alexandre Guilmants registraties in ‘Archives des maîtres’ door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: De wegen van een psalm (2) door Dirk van Keulen
 • Jongeren vinden het niet vreem dat in Gods huis andere muziek klinkt dan op hun eigen kamer’ (interview David de Jong) door Peter Ouwerkerk
 • Liedbespreking: Psalmen verknippen door Wim Kloppenburg
 • Bespreking
 • Ingezonden
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Alarmbellen in het Kaski-rapport door Peter Ouwerkerk
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Kringberichten
 • Bestuur

Februari (02)

 • Opmaat: Beleid door Willem Jan Cevaal
 • Geloven in het publiek domein door Willem Jan Cevaal
 • Het lijdensverhaal volgens Marcus door Peter Ouwerkerk
 • Graun’s ‘Der Tod Jesu’ door Sebastiaan ’t Hart
 • Oosterhuis’ Lied aan het licht door Peter Ouwerkerk
 • Je moet je intuï tie intelligent ontwikkelen’ (interview Toon Hagen) door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Signalement: De wegen van een psalm (3) door Dirk van Keulen
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Kringberichten
 • Bestuur
 • Nieuws

Maart (03)

 • Opmaat: Het Goede Vrijdag-gebed voor de Joden door Wim Kloppenburg
 • Het Paasfeest en de Paaskring door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: De wegen van een psalm (slot) door Dirk van Keulen
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • John Blow (1648/9-1708) door Sebastiaan ’t Hart
 • Jaarvergadering en studiemiddag Zaterdag 19 april
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Liedbespreking: Luthers ‘Aus tiefer Not’- van psalmberijming tot psalmlied door Wim Kloppenburg
 • Besprekingen
 • Kringberichten
 • Nieuws
 • Bestuur

April (04)

 • Opmaat: Inclusiviteit door Peter Ouwerkerk
 • Vieren in De Bruggen door Sebastiaan ’t Hart
 • Vier het leven door Willem Jan Cevaal
 • Thuiskomen in de kerk – over verstandelijke en liturgische handicaps door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Het glibberige pad van authenticiteit door Dirk van Keulen
 • Volkslied en kerklied? Het Wilhelmus in het Liedboek door Wim Kloppenburg
 • Ingezonden
 • Waarom zou er overal op dezelfde manier aan toe moeten gaan (interview Gijsbert Kok) door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Pluraliteit of eenheid? door Sebastiaan ’t Hart
 • Kringberichten
 • Nieuws
 • Bestuur

Mei (05)

 • Opmaat: Gunstig gesternte door Sebastiaan ’t Hart
 • De luisteraar om de tuin leiden door Peter Ouwerkerk
 • Jaarrede: Koers uitzetten door Rein van der Kluit
 • Met hoop zullen we verder moeten…’ (interview Maurice Pirenne) door Wijtse Rodenburg
 • Signalement: Liturgie voorbij de Liturgische Beweging door Dirk van Keulen
 • Liedbespreking: Im Himmel ist gut wohnen door Wim Kloppenburg
 • Kun je voorstellen dat God troont op een jazzy melodietje? (interview Kees van Eersel door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Besprekingen
 • Veni sancte Spiritus – Twee Nederlandse versies van de Gouden Sequens door Wim Kloppenburg
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Kringberichten
 • Nieuws

Juni (06)

 • Opmaat door Peter Ouwerkerk
 • ..aus dem Geiste des barocken Musizieren’ door Peter Ouwerkerk
 • De vocale muziek van Hugo Distler door Jan R. Luth
 • De bijzondere levensloop van een Distler-leerling (Jan Bender) door Wim Kloppenburg
 • Liedbespreking: Brich uns, Herr, das Brot door Wim Kloppenburg
 • De Belijdende Kerk en Dietrich Bonhoeffer door Sebastiaan ’t Hart
 • In der Welt hat ihr Angst’- Over leven en werk van Hugo Distler door Casper Honders
 • De invloed van Hugo Distler en zijn muziek door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Een pleidooi voor een meersporenbeleid door Dirk van Keulen
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)

Augustus (07)

 • Opmaat door Willem Jan Cevaal
 • We moeten de mensen ervan zien te overtuigen dat orgelmuziek leuk is’ (interview Ewald Kooiman) door Christo Lelie
 • Bespreking
 • Liedbespreking: De Triniteit – tussen dogma en doxologie door Wim Kloppenburg
 • Kinderen kennen orgel hooguit van het knopje ‘church organ’ op hun keyboard…’ (interview Jaco van Leeuwen) door Peter Ouwerkerk
 • Patienten mogen op het nieuwe orgel spelen door Willem Jan Cevaal
 • Studiedag getijdengebeden en psalmodie in de Abdij van Berne door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Signalement: ‘Woord en Beeld’ viering – een verslag door Dirk van Keulen
 • Je kunt geen enkele stijl bij voorbaat uitsluiten’ (interview Theo Goedhart) door Wim Kloppenburg
 • Uit de bladen
 • Bestuur

Oktober (08)

 • Opmaat: Liturgie en lichaam door Wim Kloppenburg
 • Het Engelse muziekleven in de negentiende eeuw door Sebastiaan ’t Hart
 • The man who set England to music (Ralph Vaughan Williams) door Sebastiaan ’t Hart
 • Ralph Vaughan Williams en de kerkmuziek door Wim Kloppenburg
 • Ingezonden
 • Liturgie is behalve heilig spel soms ook een sport (interview Christiaan Winter) door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedbespreking: Hierusalem, my happie home door Wim Kloppenburg
 • You have opened a wholly new chapter of church music’ (Herbert Howells) door Peter Ouwerkerk
 • De orgelwerken van Herbert Howells door Willem Jan Cevaal
 • De vocale muziek van Herbert Howells door Peter Ouwerkerk
 • Bestuur
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk

December (09)

 • Opmaat: Licht door Sebastiaan ’t Hart
 • Messiaens La Nativité: vorm en inhoud als eenheid door Oane Reitsma
 • Ter viering van een zeventigjarige liedbundel door Jan Smelik
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Liedbespreking: De O van Orgel? door Wim Kloppenburg
 • Profeet van het noorden’ (Nicolai F.S. Gruntvig) door Maarten Diepenbroek
 • Joseph Gelineau, vader van de muzikale volkstaalliturgie door Anton Vernooij
 • Signalement: Gedoe over doop door Dirk van Keulen
 • Een Kindeleyn soo lobentlijck trotseert de tijd door Jan Dirk Wassenaar
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Bestuur