Februari (01)

 • Opmaat: What’s in a name? door Peter Ouwerkerk
 • Het orgelmin de diaspora door Matthias Havinga
 • Aansprekende retoriek door Wim Kloppenburg
 • Lobet den Herren met trommelbegeleiding (interview John Bell) door Sebastiaan ’t Hart
 • Via Crucis door Wiillem Jan Cevaal
 • Liedbespreking: Een avondmaalslied (niet alleen) voor zondag Laetare door Wim Kloppenburg
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Het leiden van een kindercantorij door Christa Hijink
 • Besprekingen
 • Frank Martins ‘Golgotha’ door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Langs Zalk gegaan door Dirk van Keulen
 • Bladenoverzicht
 • Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem (Arvo Pärt) door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk

April (02)

 • Opmaat: tohoe-wa-bohoe: ‘nog’ woest en doods door Wim Kloppenburg
 • Geestelijke verzorging, is dat van de kerk?’ door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: De psalmen: drama van crisis en hoop door Dirk van Keulen
 • Thora, bijbel, bahagavad-gita en koral liggen naast elkaar door Sebastiaan ’t Hart
 • Brede muzikale kennis is een eerste vereiste’ door Dick Sanderman
 • Liedbespreking: De onmisbare derde strofe (Gezang 251) door Wim Kloppenburg
 • De kapel van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam door Peter Ouwerkerk
 • Oefenplaats voor oecumene door Peter Ouwerkerk
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Messiaens L’Ascension: schoon of subliem? door Oane Reitsma
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk

Juni (03)

 • Opmaat: “…Liederen die de Geest u ingeeft..” door Jan Smelik
 • Leven in dienst van de kerkmuziek. Willem Mudde 1909-1984 door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: Het ‘Ik’ van de psalmen door Dirk van Keulen
 • Elke zondag een groot stuk muziek, dan komen de kerken weer vol’ (interview Willem Mudde) door Wim Kloppenburg
 • Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven door Wim Pendrecht/Wim Kloppeburg
 • De stilte zoeken, daar gaat het om’ (interview Fons Brouwer) door Sebastiaan ’t Hart
 • Willem Mudde als pleitbezorger van het Heilig drama door Oane Reitsma
 • Messiaens Langage communicaable: spreektal of symbooltaal> door Oane Reitsma
 • Besproken
 • Kerkmuziek van nu (interview Dirk Zwart)
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk
 • Bestuur

Augustus (04)

 • Opmaat: Zit een gereformeerde organist achter het orgel in de St.-Pieter in Rome.. door Peter Ouwerkerk
 • Clément Marot: ‘prince des poèts français’ (interview Dick Wursten) door Oane Reitsma
 • Théodore de Bèze – dichter onder de reformators door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: Avondmaal door Dirk van Keulen
 • De ’trechter van Calvijn’ – Over de componisten van de Geneefse psalmmelodieën door Wim Kloppenburg
 • Bestuur
 • Liedbespreking: Psalm 8 en de kracht van de dorische modus door Wim Kloppenburg
 • Er kwamen veel leuke dingen op mijn weg’ (interview Dick Koomans) door Wim Kloppenburg
 • Calvijn en de gemeentezang door Sebastiaan ’t Hart
 • Ooggetuigenverslagen uit Straatsburg door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Orgel, beyaert, voorslahc & fluyt – ter leering ende vermaeck door Peter Ouwerkerk
 • Is je deur nog op slot’ door Peter Ouwerkerk
 • Een kijkje achter de schermen van de Engelse kerkmuziek door Oane Reitsma
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk

Oktober (05)

 • Opmaat: Gevoel door Oane Reitsma
 • De muziekopleiding van Felix Mendelssohn Bartholdy door Sebastiaan ’t Hart
 • In Sebastian kommt alles zusammen’ – De vocale kerkmuziek van Mendelssohn door Wim Kloppenburg
 • Signalement: Variabiliteit in de afsluiting van een viering door Dirk van Keulen
 • Er is ontzettend veel te doen hier!’ (interview Aart de Kort)
 • A Ploughboy’s Song in de Kerstnacht door Wim Kloppenburg
 • Thema/Intermezzo door Peter Ouwerkerk
 • Een onvoltooid drieluik – over de oratoria van Mendelssohn door Peter Ouwerkerk
 • Ingezonden
 • Bestuur
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Hayo Boerema)
 • Veelzijdig, gedreven, gedegen en met goede smaak. In gesprek met Bernard Smilde door Oane Reitsma
 • Ingezonden
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk

December (06)

 • Opmaat door Peter Ouwerkerk
 • Drie eeuwen Noëls voor orgel door Peter Ouwerkerk
 • Frans-barokke orgelbouw in vogelvlucht door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs (open briefwisseling tussen Christiaan Winter en Jan Marten de Vries)
 • Een melodie als een stil brandende kaars’ (Liedboek 132) door Wim Kloppenburg
 • In de Janskerk klinkt Löwenthal, Oosterhuis en … Vrienten (interview Mark van Kuilenburg) door Willem Jan Cevaal
 • Bestuur
 • Liedbespreking: Een volwassen kinderlied voor Invocabit door Wim Kloppenburg
 • Sing Nowell door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: Onder, boven, voor en achter: de zegen van St. Patrick door Dirk van Keulen
 • Toga, pak of priesterkleed. De liturgische kleding van de dominee door Oane Reitsma
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties door Pieter Endedijk