Februari Themanummer: Kinderliederen (1)

 • Ruim 40 jaar kinderlied
 • Visies op kinderen in de kerk
 • Kinderlied in Duitse reformatie

April Themanummer: Kinderliederen (2)

 • Ruim 40 jaar kinderlied – deel 2 door Peter Ouwerkerk
 • Het kinderlied in Nederland 1591-1925 door Sebastiaan ’t Hart
 • De Haarlemse Koorschool St. Bavo

Juni

 • Alessandro Scarlatti en Giovanni Pergolesi
 • Johann Kuhnau – Bilblische Historien

Augustus

 • Christoph Graupner (1683-1760)
 • Biografische schets Willem Barnard
 • Robert Schumann (1810-1856)

Oktober

 • Het begin van Taizé – frère Roger Schutz
 • Internationaal religieus repertoire
 • Voor herhaling vatbaar

December Themanummer: Liturgie in streektalen

 • Mogelijkheden en moeilijkheden
 • Het Fries in de kerk
 • Vieringen en Bijbelvertalingen in het Zeeuws