Februari

 • Bij het tweehonderste geboortejaar van Fransz Liszt door Willem Jan Cevaal
 • Lied van Gods aanwezigheid door Wim Kloppenburg
 • Onberijmde psalmen door Wim Kloppenburg
 • Het Sanctus, voorzien van een begeleiding.
 • Millioenen Psalmen… door Wim Kloppenburg
 • De orgelwerken van Louis Couperin door Sebastiaan ’t Hart

April

 • Stabat Mater – Poulenc
 • Stabat Mater – Verdi
 • Een Nederlands Stabat Mater door Wim Kloppenburg
  Het Stabat Mater van Antonio Draghi door Wim Kloppenburg
 • De tekst van het Stabat Mater door Wim Kloppenburg.
 • Opmaat – Context door Wim Kloppenburg
 • Darwin versus geloof

Juni

 • De triniteit – dogma en doxologie door Wim Kloppenburg
 • Psalm 136 door Wim Kloppenburg

Augustus

 • D’Engelsche Kerck in ’s Hage door Willem Jan Cevaal
 • Bricoleren in de City door Sebastiaan ’t Hart
 • Gezang 130 Het raadsel van Gods verborgenheid door Wim Kloppenburg
 • Susanne van Soldt en Austin Friars door Wim Kloppenburg
 • Het Psalmboek van Austin Friars, 1550-1571 door Wim Kloppenburg
 • Over godsdienst, geloof, religie, spiritualiteit door Wim Kloppenburg
 • Austin Friars, een Nederlandse kerk in de Londonse City door Sebastiaan ’t Hart

Oktober Liturgie vieren in bijzondere omstandigheden

 • De studentengemeente door Wim Kloppenburg
 • Vergeven: Zeventig maal zeven -Protestantse vieringen in de Haarlemse Koepelgevangenis door Willem Jan Cevaal
 • De gemeente van harte mee laten doen -Interview met Rijk Jansen door Sebastiaan ’t Hart
 • Een vluchtige liturgie – Luchthavenpastoraat door Oane Reitsma
 • Zingen met je handen – Een interview met ds. Berit Bootsma-Gerritsen door Sebastiaan ’t Hart
 • Music from the choir Stalls: Ook in 2091? – Ebngelandreis 2011 Roder Jongenskoor door Sietze de Vries

December

 • L’Homme désarmé = Bij de honderste verjaardag van Jan Mul door Willem Jan Cevaal
 • Opmaat: terugblik op een geslaagde studiedag door Sebastiaan ’t Hart
 • Pop(ulaire) muziek in de kerk door Wim Kloppenburg
 • De nieuwe Bijbelvertaling (2) Sola fide! door Wim Kloppenburg
 • Straatsburgse gesprekken door Ad Krijger
 • Kerk: marktwerking en beeldcultuur? door Willem Jan Cevaal
 • Als Kerstmis en Pasen op één dag vallen… door Wim Kloppenburg
 • Een welkom alternatief voor U zij de Glorie – gezangen voor de Liturgie 602 door Wim Kloppenburg
 • De Nieuwe Bijbelvertaling – even bijpraten door Roel A. Bosch