Februari

 • Kleinschalige liturgie door Peter Ouwerkerk
 • De werken van Hans Leo Hassler en Giovanni Gabrieli door Peter Ouwerkerk
 • “Alleluja, den blijden toon” – Een Paaslied uit Ootmarssum door Wim Kloppenburg
 • De concertzaal en het Liedboek door Roel A. Bosch
 • Reactie op “Pop(ulaire)e muziek in de kerk door Kees Blijdorp
 • De muziek in de San Marco door Willem Jan Cevaal
 • “Übung der Gottseligkeit” – Johann Crüger (1598-1662) door Wim Kloppenburg
 • Portret Bernard Bartelink door Sebastiaan ’t Hart
 • Tot verstaan komen – Gadamer’s hermeneutiek en kerkmuziek door Oane Reitsma

April

 • Opnieuw een Nederlandse Matteüs-passie door Sebastiaan ’t Hart
 • Mis werd voor Alphons Diepenbrock een molensteen om zijn nek door Franz Straatman
 • Alt-sax, es-cornet en orgel – Interview met Jan de Jong door Peter Ouwerkerk
 • Negentig worden is geen kunst, het is een gunst – Bernard Smilde 90 jaar door Oane Reitsma
 • Een Nederlandse Johannes door Peter Ouwerkerk
 • Com nu met sang! – Valerius en zijn Gedenck-clanck door Wim Kloppenburg
 • Gingen de luiken open? Of toch niet? Room katholiek kerkmuziek in Nederland in de tijd van Diepenbrock door Anton Vernooij

Juni Themanummer: Liturgie bij rouw en uitvaart

 • Barbara van Nicodemië – Patrones van de stervenden, behoedster van mijn werkers en tunnelbouwers door Hans van Haeften
 • De kerzang is vertsild geraakt – Interview met Daniël Rouwkema door Peter Ouwerkerk
 • De uitvaartdienst – Een pleidooi voor de heilzame routine van de liturgie door Wim Kloppenburg
 • In de duisternis verwachten wij het licht door Wim Kloppenburg
 • Liturgische spiritualiteit bij afscheid door Thomas Quartier
 • Livemuziek bij uitvaarten door JaniekeMollenhorst
 • Muziek voor uitvaartdiensten door Sebastiaan ’t Hart
 • Orgel en organisten op Zorgvlied door Cevaal Jan Willem
 • Psalm 2 De storende Kerstpsalm door Wim Kloppenburg

Augustus Themanummer: Jan Pieterszoon Sweelinck

 • Kerkelijke leven en muziekcultuur in Amsterdam ten tijde van Sweelinck door Henk Verhoef
 • De Amsterdamse orpheus – het leven van Jan Pieterszoon Sweelinck door Wim Kloppenburg
 • Psaumes de David – Jan Pieterszoon Sweelinck door Janneke Mollenhorst
 • Cantiones omni melle dulciores – Zangstukken zoeter dan honig door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: Tussentijds 9 door Kris Wittevrongel
 • Liedbespreking: Tussentijds 9, een intochtslied dat snel ingang heeft gevonden door Wim Kloppenburg
 • “De muziek van Sweelinck is eigenlijk altijd perfect” – Interview met Harry van der Kamp door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: De mussen in de heg Roel A. Bosch
 • De vergeten hugenotenpsalters van Poitiers, parijs en Lyon door Dick Würsten
 • “Als in syn vaders plaetse” – Over het leven van Dirck janszoon SWeelinck door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedsuggesties: 2 december 2012 t/m 10 februari 2013 door Pieter Endedijk
 • Canon van de rooms-katholieke kerkmuziek in Nederland – Een merkwaardig geheel door Wim Kloppenburg

Oktober Themanummer: Carols

 • Opmaat: Stresstest door Peter Ouwerkerk
 • Christmas Carols: wat zijn dat precies? door Sebastiaan ’t Hart
 • De paradox van defelix culpa door Wim Kloppenburg
 • De nederdaling ter helle door Wim Kloppenburg
 • Spelenderwijs briefwisseling tussen Aart de Kort en Janieke Mollenhorst
 • “De carol moet op de eerste plaats ‘echt’ muziek zijn” – Interview met Jan Valkestijn door Janieke Mollenhorst
 • De Trinity Carol Roll door Willem Jan Cevaal
 • Psalm 27 uit Gezangen voor Liturgie door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: Meditatie over Psalm 27 van Wouter van Belle
 • Portret Wouter van Belle: ‘Bizar hè?’ – Hoe een buitenkerkelijke jongeman kathedraalorganist werd door Wim Kloppenburg
 • Benjamin Brittens A Ceremony of Carols door Peter Ouwerkerk
 • Interview met Peter Ouwerkerk door Musica Religiosa
 • Johannes Gijsbertus Bastiaans’ vocale werken door Jan ten Bokum
 • Signalement: Muziekprofel door Roel A. Bosch
 • Christmas Carols binnen de Tiernapojat en de Wigilia door Janieke Mollenhorst
 • Bespreking Heel mijn ziel: Onberijmde psalmen – op twee manieren door Wim Kloppenburg

December

 • Opmaat: Wibbedibie door Wim Kloppenburg
 • ‘Aan de kerkmuziek heb ik altijd veel plezier beleefd’ – Herman Strategier (1912-1988) door Willem Jan Cevaal
 • Signalement: Participatie door Roel A. Bosch
 • Nieuw liedboek: profiel en beleid door Anje de Heer
 • Opmaat 2 – een impressie door Arie de Bruijn
 • Portret Jurriaan Berger: ‘Rode draad is het bij elkaar brengen van verschillende tradities’ door Sebastiaan ’t Hart
 • Muziekbijlage Tussentijds 145 – “Alles wat over ons geschreven is” door Jurriaan Berger
 • Liedbespreking: Gij zijt in glans verschenen door Wim Kloppenburg
 • Als ergens klokken luiden, zorg ik dat ik in de buurt ben’ – in gesprek met Daan Manneke door Janieke Mollenhorst
 • In memoriam Inge Lievaart (1917-2012) door Wim Kloppenburg
 • ‘De Volkskrant obzaterdag’… door Wim Kloppenburg
 • Namen als sterren in de nacht – overeen liturgisch St.-Nicolaaslied door Sebastiaan ’t Hart
 • Verslag European Conference for Protestant Church Music door Janieke Mollenhorst
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
 • Liedsuggesties 13 februari – 28 april 2013 door Pieter Endedijk