Februari

 • Opmaat: Dan wordt het een toneelstukje door Oane Reitsma
 • Aleksandr Gretsjaninov en de orgelIiturgie door Olga de Kort
 • Signalement: Opdringerig
 • Koester de namen – In gesprek met Sytze de Vries en Toon Hagen door Janieke Mollenhorst
 • Thomas Selle (1599-1663) door Sebastiaan ’t Hart
 • Muziekbijlage: Tussentijds 183
 • Liedbespreking: Veni Creatrix Spirita? door Wim Kloppenburg
 • Bespreking: ‘De kerkmuziek in Duitsland in het begin van de 20ste eeuw’ (Hans Jansen) door Wim Kloppenburg
  ‘Een volmaakt Psalmboek’ -Het Nut en dienstig Zang-Boekje van Hendrik Arondeus door Sebastiaan ’t Hart
 • Andere tijden – De introductie van het Liedboek-1973 door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs
 • Liedsuggesties: 5 – 19 mei 2013 door Pieter Endedijk

April

 • Opmaat: Adieu Liedboek… door Sebastiaan ’t Hart
 • The Pity of War (01) – Benjamin Brittens War Requiem door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: De muziek van je leven door Roel A. Bosch
 • Cornelis de Leeuw, Edammer door Willem Jan Cevaal
 • Studiedag Liturgische dynamiek en kerkelijke identiteit – Een verslag door Oane Reitsma
 • Liedbespreking: Begin maar bij het begin: Psalm 1 vers 7… door Wim Kloppenburg
 • Portret: Een kerkmusicus moet zichtbaar zijn -Interview met Rien Donkersloot door Willem Jan Cevaal
 • Muziekbijlage: Psalm 1 voor gemeente, koor en orgel (Rien Donkersloot)
 • K(r)oningslied door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding: Verworpen en opgestaan (Christus van Assy) door Lisette Almering
 • Nieuw liedboek in Tsjechië – Gesangbuch: eine lebendige musikalische Encyclopedie door Janieke Mollenhorst
 • Het Dankse Salmebog (2002) door Willem Jan Cevaal
 • Spelenderwijs door Peter Ouwerkerk
 • ‘Zingt bij beurte’ – De voorzanger in de liturgie door Sebastiaan ’t Hart
 • Bespreking door Wim Kloppenbrug Harrie de Hullu: “Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst”.
 • Bespreking door Wim Kloppenbrug Jan Stulen: “De Tao van het dirigeren”.

Juni

 • Opmaat: Persoonlijk samen (mede)werken door Janieke Mollenhorst
 • Paul Hindemith (1895-1963) door Wim Kloppenburg
 • De Mis van Paul Hindemith door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding:Jacob en de engel (Friso ten Holt) door Janieke Mollenhorst
 • De Bijbel en het programmaboekje door Wim Kloppenburg
 • Portret Gereon Krahforst: Een kleine Duitse kerkmuziek-maffia in Amerika door Willem Jan Cevaal
 • Muziekbijlage: LvdK 128/Nieuwe Liedboek 437 door Gereon Krahforst
 • Liedbespreking: ‘O Heiland, reiss die Himmel auf’ door Wim Kloppenburg
 • Presentatie en festival Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: het boek dat je hoopte dat zou komen door Role A. Bosch
 • Presentatie Liedboek 2013 – een impressie door Peter Ouwerkerk
 • Friestalige versie van het Liedboek door Oane Reitsma
 • Bespreking: Het nieuwe Liedboek in woord en beeld (Jan Smelik) door Peter Ouwerkerk
 • Wandelen in de tuin van Palestrina – Richard Wagners editie van Palestrina’s Stabat mater door Willem Jan Cevaal
 • The Passion als evangelisatie? door Wim Kloppenburg

Augustus

 • Opmaat: Feestloze helft? door Wim Kloppenburg
 • Ontwikkelingen binnen de remonstrantse liturgie door Tjaard Barnard
 • Van sandwich naar kameel: Liturgische ontwikkelingen in baptistengemeenten door Teun van der leer
 • Verbeelding: De Croene Kathedraa door Janieke Mollenhorstl
 • De open ruimte van een schuilkerk door Ciska Stark
 • Signalement: Bah, dat was haast te mooi door Roel A. Bosch
 • Muziekbijlage: De dag gaat open (Jaco van Leeuwen)
 • Liedbespreking NL 217 door Wim Kloppenburg
 • Dopers en liturgie door Beatrix Jonker-Voort
 • Pluraliteit – Liturgische dynamiek en kerkelijke identiteit in de Protestantse Kerk in Nederland door Marcel Barnard
 • Spelenderwijs: De psalmen in het Liedboek door Sebastiaan ’t Hart

Oktober

 • Opmaat Kunst doet verlangen door Peter Ouwerkerk
 • Vriend tegenover Ploert en Schender – Huub Oosterhuis en de psalmen door Bettine Siertsema
 • Huub Oosterhuis 80 jaar door Janieke Mollenhorst
 • Verbeelding: The Statue of Reconciliation door Janieke Mollenhorst
 • Spelenderwijs: Het nieuwe liedboekliederen voor kinderen en jongeren door Willem Jan Cevaal
 • Liedbespreking: het lied Maranatha Nieuwe Liedboek 453
 • Muziekbijlage: Met de boom des levens (Lied 547)
 • Portret Mathijs Kraan: ‘Ik kom handen en hersenen tekort’ door Janieke Mollenhorst
 • Ein köstlich Ding door Wim Kloppenburg
 • Het doopsgezinde kerklied door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: Het zuchten is verstomd door Roel A. Bosch
 • Graag een remonstrants geluid – Interview met Gerrie Meijers en Dennis Vallenduuk door Sebastiaan ’t Hart
 • The Pity o f War (2) – Benjamin Brittens War Requiem door Peter Ouwerkerk
 • Enkele persoonlijke opmerkingen bij het nieuwe liedboek door Jan van Biezen

December

 • Opmaat: Kerkmuziek als harddrug door Willem Jan Cevaal
 • Ter bevordering van de Andacht – Leven en werk van Daniël Gottlob Türk door Sebastiaan ’t Hart
 • De ‘echte’ zaaier? door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding: The “Greeting” van Bill Viola door Sara Wiersma
 • Buitenlandse invloed in het Liedboek door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: Stinkende etterzweren en ander ongerief door Roel A. Bosch
 • Muziekbijlage: Welzalig wie de rechte wegen gaan (Lied 119) door Hans Leenders
 • Liedbespreking: Psalm 119 – vorm en inhoud door Wim Kloppenburg
 • Portret Hans Leenders: ‘De psalmen zijn een onuitputtelijke bron’ door Willem Jan Cevaal
 • Verslag European Conference for Protestant Church Music door Janieke Mollenhorst
 • De ‘Heilighe daghen’ van Constantijn Huygens door Wim Kloppenburg
 • The public launch o f an ‘impossible task’ door Wim Kloppenburg
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal
 • Bespreking cd Haarlemmer Orgelboek door Willem Jan Cevaal