Februari

 • Opmaat: Kirchentag door Sebastiaan ’t Hart
 • Keep it simple, stupid! Of, misschien toch liever niet? Overpeinzingen bij het Nieuwe Liedboek en de Bijbel in Gewone Taal door Dick Würsten
 • Nogmaals Psalm 119 – Vorm en inhoud door Pieter van der Lugt
 • Signalement: ‘allons diner’ Cees-Willem van Vliet
 • Singende Ökumene – Jürgen Henkys 85 jaar door Wim Kloppenburg
 • Advent in Berlin door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: De Heer is waarlijk opgestaan GvL 424 (Aart de Kort)
 • Portret Aart de Kort: Geïnfecteerd door Engelse kerkmuziek door Sebastiaan ’t Hart
 • Liedbespreking GvL 424: Dominus surrexit vere, alleluia door Wim Kloppenburg
 • Verbeelding – Moshe Zvi HaLevi Berger Psalm 107 door Janieke Mollenhorst
 • Franz Tunder en de Noord-Duitse Koraalfantasia (2) door Pieter Dirksen
 • Evangelical Lutheran Worship – Amerikaans-Lutherse inlvoed in het Nieuwe Liedboek door Janieke Mollenhorst

April

 • Opmaat: Tempel of tabernakel? door Oane Reitsma
 • Het lied wordt voortgezet met een ogenblik van stilte door Ruud Hoogenboom
 • De wortels van stilte – de heilige stilte tijdens de dodenherdenking door Stefan Franz
 • Stilte in de psalmtonen – De praktijk van het reciteren door Sebastiaan ’t Hart
 • Signalement: All in the game door Cees-Willem van Vliet
 • Gregoriaans is muziek van de contemplatie -Interview met Anthony Zielhorst door Sebastiaan ’t Hart
 • Stilte en het absolute – Stilte, rligie en muziek door Oane Reitsma
 • ‘Ik speel graag concerten met een verhaal* -Portret Gonny van der Maten door Janieke Mollenhorst
 • Muziekbijlage: Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer (lied 360) door Gonny van der Maten
 • Liedbespreking: Veni Creator Spiritus Lied 360/670 door Wim Kloppenburg
 • Digitaal avondmaal (2) – Theologische reflectie door Fabian Eikelboom
 • Framed and ƒraming silence door Janieke Mollenhorst
 • To beam or not to beam – het (on-)gebruik van beamers in de kerk door Peter Ouwerkerk

Juni

 • Opmaat: door Wim Kloppenburg
 • ‘Eerbied voor het Woord en voor de woorden’ – over Bijbelvertaling, Liedboek en commissaris Maigret…
 • Thomas Attwood en de Engelse kerkmuziek in zijn tijd door Sebastiaan ’t Hart
 • “In orthodoxe kringen is heel weinig liturgisch besef aanwezig” – In gesprek met KVOK-voorzitter Henk Eijsenga door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Peripatos door Cees-Willem van Vliet
 • Componist van het *holy minimalism’: Arvo Part 80 jaar door Janieke Mollenhorst
 • Muziekbijlage Lied 42a door Dennis Vallenduuk
 • Liedbespreking: Zoals een hert reikhalst door Wim Kloppenburg
 • Johann Zundel door Wim Kloppenburg
 • Onbekend, maar zeer bemind; over John Zundel, die heel wat méér heeft geschreven dan de melodie van ‘Wat de toekomst brengen moge’!
 • Verbeelding: All Saints II van Wassily Kandinsky door Janieke Mollenhorst
 • Muziek lezen met de vingers -de historie van de NOV-collectie in braille Willem Jan Cevaal
 • In memoriam Ad den Besten (1923-2015) door Wim Kloppenburg
 • Spelenderwijs: “Rechtop, adem eronder, met hart en ziel!” – In gesprek met Hanna Rijken door Janieke Mollenhorst
 • In memoriam Juul Ouwehand (1921-2015) door Wim Kloppenburg

Augustus

 • Opmaat: Muziek spelen loont door Janieke Mollenhorst
 • De regels van het spel – de Generale regeling voor de kerkmusici door Peter Ouwerkerk
 • Lieteboek, Sjonge en bidde thüs en yn tsjerke -De Friese editie van het nieuwe Liedboek door Jan Breimer
 • Signalement: Tour door Cees-Willem van Vliet
 • Toekomst Kerkmuziek(.nl) – Enquête naar de Friese kerkmuziek door Ulbe Tjallingii
 • Liedbespreking: Mijn toevlucht is de Here God (NLB 31a) door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage NLB 31a door Rijk Jansen
 • De totstandkoming van de Generale regeling voor de kerkmusici – Jan van Alten (1922-2015) door Janieke Mollenhorst
 • Verbeelding: Henk Helmantel, Interieur van het kerkje in Oostum
 • Bij de veertigste sterfdag van Frits Mehrtens door Wim Kloppenburg
 • ‘Neem de piano serieus in de kerk’ -In gesprek met Jan Marten de Vries door Sebastiaan ’t Hart
 • Met mensenwoorden -Over de Bijbel in Gewone Taal in Muziek Et Liturgie door David de Jong
 • ‘Zingen is belangrijk, daar blijf ik op hameren’ -In gesprek met Sytze de Vries door Sebastiaan ’t Hart

Oktober

 • Opmaat: Verdwalen door Willem Jan Cevaal
 • Dr. Albert Schweitzer – theoloog, filosoof, tropenarts en Bach-kenner door Willem Jan Cevaal
 • De spreekteksten in het nieuwe Liedboek – Experiment geslaagd? door Bettine Siertsema
 • In memoriam Jan van Alten door Rein van der Kluit
 • Signalement door Cees-Willem van Vliet
 • Muziekbijlage: Psalm 137/Super flumina Babylonis (Bert Stolwijk)
 • Liedbespreking: Klaaglied uit de ballingschap (Psalm 137) door Wim Kloppenburg
 • Portret Bert Stolwijk – *Nieuwe dingen doen én het goede van de traditie blijven doorgeven’ door Sebastiaan ’t Hart
 • Melchior Vulpius – Motetten voor advent en kerst’ door Sebastiaan ’t Hart
 • Bespreking Werkboekje 40 ‘Van vieren weten’ -Kwaliteit en liturgisch besef door Aone Reitsma
 • Verbeelding: The Nativity (1961) van Edward Kienholz door Janieke Mollenhorst
 • Bespreking Airs Allemans (Quirinus van Blankenburg) door Sebastiaan ’t Hart

December

 • Opmaat: Licht door Peter Ouwerkerk
 • Nicolaus Bruhns: Groot componist met een klein oeuvre door Janieke Mollenhorst
 • Spelenderwijs: ‘De stem gaat altijd voor alles uit’ – lona in het Liedboek door Sebastiaan ’t Hart
 • Verbeelding: Zoutsculptuur in de kapel van de heilige Kinga door Janieke Mollenhorst & Lonneke Snijders
 • De banalisering van de genade – Nog eens BGTdoor Dick Würsten
 • Gewone taal (slot) door Oane Reitsma
 • Liedbespreking: De hemelse smederij (Lied 447) door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: ‘Het zal zijn in het laatste der tijden’ (Lied 447) Wout Bosschaart
 • Portret: ‘Kerk en religie hebben hier en belangrijke functie’ – In gesprek met Wout Bosschaart door Janieke Mollenhorst
 • Een Vlaming in Italiaanse dienst – Cipriano de Roredoor Willem Jan Cevaal
 • Signalement: Et incarnatus estdoor Cees-Willem van Vliet
 • Op zoek naar jonge organisten – Verslag ECPCM-congres in Straatsburg door Peter Ouwerkerk
 • Bespreking: Handboek voor kunst in de kerk door Oane Reitsma
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal