Februari: Themanummer “Lichte” muziek (01)

 • Opmaat: Vlees door Peter Ouwerkerk
 • Opwekking in de eredienst, of: de ‘ik’ in de gemeenschap door Peter Ouwerkerk
 • Je comfort zone verlaten. Wim Ruessink over lichte muziek in de praktijk door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: Wellness door Cees-Willem van Vliet
 • Verbeelding: Leonardo da Vinci’s De aanbidding der Wijzen (1481) door Peter Ouwerkerk
 • Hemelhoog juichend… door Gerard van Zanden
 • ‘Respecteer eikaars muzikale smaak.’ In gesprek met Fred Omvlee door Sebastiaan ’t Hart
 • Portret: ‘Als gelaagdheid en zinsverband met de Schrift verdwijnt, trek ik me terug’. In gesprek met Gerrit ’t Hart door Peter Ouwerkerk
 • Muziekbijlage: Wij komen als geroepen (L612, Gerrit ’t Hart)
 • Liedbespreking L612: Wij komen als geroepen (maar niet toevallig) door Wim Kloppenburg
 • Lichte muziek in Aalten, vijf jaar later door Janieke Mollenhorst
 • Gereformeerden zingen lutherse liederen. Een teruggevonden liedboekje door Jaco van der Knijff
 • De oorspronkelijke vorm van het Gloria, de Grote Doxologie door Jan van Biezen

April (02)

 • Opmaat: Gezangenwedstrijd door Oane Reitsma
 • ‘…den reus Reger in zijn meesterschap en grootheid’ – Max Regers leven en vocale oeuvre door Willem Jan Cevaal
 • De kunst van het versterken -Versterkte muziek in een kerkakoestiek door Peter Ouwerkerk
 • Liedbespreking: Sanctus Nicolaus, Episcopus, Confessor (Lb745) door Wim Kloppenburg
 • Muziekbijlage: Lied 745 door Eric Koevoets
 • Portret Eric Koevoets – Organist, dirigent en componist door Peter Ouwerkerk
 • Bij een kinderlied gaat het om emotionele herkenbaarheid – Interview met Karel Eykman door Sebastiaan ‘t Hart
 • Wlm Kloppenburg neemt afscheid na minstens 450 bijdragen in de KVOK-bladen door Peter Ouwerkerk
 • Signalement – Electronics door Cees-Willem van Vliet
 • Verbeelding: Het Laatste Oordeel van Jheronimus Bosch door Janiek Mollenhorst
 • Nogmaals het Gloria door Jan van Biezen
 • ‘Ik heb leren relativeren’ – in gesprek met Arie Eikelboom door Jeroen de Haan
 • Uit de bladen door Willem Jan Cevaal

Juni (03) Themanummer “Lichte” muziek (02)

 • Opmaat: God in Nederland” door Janieke Mollenhorst
 • Schreeuw in de kerk – Reactie op Fred Omvlee door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: Failure door Cees-Willem van Vliet
 • Experimentele jazz onder de middeleeuwse gewelven – Jazzvespers in de Nicolaïkerk door Sebastiaan ’t Hart
 • Verbeelding: Luttrell Psalter door Janieke Mollenhorst
 • Muziekbeleving buiten de kerk -Over luistermuziek, playlists en muzikaal behang door Janieke Mollenhorst
 • Portret Karei Demoet: ‘We moeten de kwaliteiten in de vereniging mobiliseren’ Sebastiaan ’t Hart
 • Muziekbijlage: ‘Rust nu mijn ziel’ (Lied 932, Karel Demoet)
 • Liedbespreking: ‘Silence, my soul’ door Wim Kloppenburg
 • Nieuw redactielid stelt zich voor: Jeroen de Haan door Peter Ouwerkerk
 • De kerk van de toekomst: zal er nog gezongen worden? door Robert Harris
 • Nieuwe uitgaven: “Kom en zing! en ‘Begeleidingsbundel bij de Samenleesbijbel’ door Janieke Mollenhorst

Augustus (04)

 • Opmaat Het evangelie van de muziek door Willem Jan Cevaal
 • Interview Andries Govaart: ‘Ik probeer in mijn taal altijd eerder evocatief te zijn dan beschrijvend’ door Sebastiaan ’t Hart
 • Muziek en emotie (reactie op Robert Harris) door Janieke Mollenhorst
 • Signalement: Inclusie door Cees-Willem van Vliet
 • Verbeelding: Transfiguratie van Christus (Theophanus de Griek) door Janieke Mollenhorst
 • Portret Wijnand van Klaveren: Arrangeren als kunstvorm door Peter Ouwerkerk
 • Muziekbijlage: Omdat Hij niet ver wou zijn (Lied 528)
 • Liedbespreking: Omdat Hij niet ver wou zijn – Het lied van de Heer in ons midden door Willem Jan Cevaal
 • 450 jaar Geneefse psalmen in Nederland – Een vergelijking van vier psalmen van Datheen en Utenhove door Sebastiaan ’t Hart
 • Bespreking: Taizé in Friesland door Oane Reitsma

Oktober 2016 (05) Thema: “Lichte” muziek (03) (slot)

 • Opmaat: Vrijheid door Sebastiaan ’t Hart
 • Beethoven en Brahms als inspiratiebron – In gesprek met Antoine Oomen door Sebastiaan ’t Hart
 • Kiezen voor lichte muziek: Lichte muziek en theologisch profiel door Peter Ouwerkerk
 • Muziekbijlage: Het opstandingsverhaal volgens Marcus (Mannes Hofsink)
 • De regels van het spel (2): Lichte muziek, de opleidingen en de Regeling door Peter Ouwerkerk
 • Van het bestuur: Abonnementsvormen 2017 door Hans Beek
 • Signalement: Sanctus door Cees-Willem van Vliet
 • In gesprek met Jan Marten de Vries door Jeroen de Haan
 • Verbeelding: Gods hangar door Janieke Bruin-Mollenhorst
 • Muziek blijft door Janieke Bruin-Mollenhorst

December (06)

 • Opmaat: Laat er licht zijn! door Peter Ouwerkerk
 • Organiseren, dat was de sterke kant van Willem Mudde – Interview met Dr. Jan Hage door Sebastiaan ’t Hart
 • Albert de Klerk en het Kerstspel 1945 door Willem Jan Cevaal
 • Twee vragen bij vijfhonderd jaar reformatie Bob Becking
 • Het klassieke kerkelijk jaar – Evangelisch-Luthers Dienstboek door Klaas Touwen
 • Liedbespreking: Het lied van het Woord (GvL 475, Lied 488?) door Jeroen de Haan
 • Muziekbijlage: In den beginne was het woord (Wim Ruessink)
 • Siegfried Reda (1916-1968) — herdacht in de schaduw van Reger door Jeroen de Haan
 • Signalement: Stal door Cees-Willem van Vliet
 • Het zondagslied door Jeroen de Haan
 • Zingen van de doop – bij Luthers dooplied ‘Christ, unser Herr, zum Jordan kam’ (Lied 522) door Wim van Beek
 • Verbeelding: De aanbidding der herders (Jan de Bray, 1627-1697) door Janieke Bruin-Mollenhorst
 • Afscheid Oane Reitsma redactielid sinds 2009 door Janieke Bruin-Mollenhorst