Februari (01)

 • Opmaat: Kaarsjes en kerkdiensten (Sebastiaan ’t Hart)
 • Elisabeth Jacquet de la Guerre, beschermeling van de Zonnekoning – De cantate in de Franse barok (Willem Jan Cevaal)
 • Muziek in migranten- en internationale kerken (Sebastiaan ’t Hart)
 • Cest le moment qui fait la musique – Muziek bij uitvaarten (Janieke Bruin)
 • Liedbespreking Lied 576b: Hoofd, bloed en wonden (Peter Ouwerkerk)
 • Muziekbijlage: Drieluik over O hoofd vol bloed en wonden (Lied 576b) (Cees-Willem van Vliet)
 • ‘Woord en toon moeten dezelfde boodschap verkondigen’ – Een gesprek met Cees-Willem van Vliet (Janieke Bruin)
 • Een zeventiende-eeuws Gereformeerd Kerkboek in Berlijn (1) – Een liedboek in het Koninklijk Huis Archief (Eddy G. Mul)
 • Spelenderwijs: Liturgie is tegengeluid laten horen (Franck Ploum)
 • Verbeelding: Het Getijdenboek voor de Visconti (ca. 1400) (Sebastiaan ’t Hart)
 • Bladenoverzicht (Willem Jan Cevaal)

April (02)

 • Opmaat: De lijdensweg van Liszt (Willem Jan Cevaal)
 • Een vergeten repertoire tussen Elias en Gerontius -De Engelse cantate tussen 1846 en 1900 (Leonard Sanderman)
 • Gele sportschoenen en een orgeldemontatie – Op bezoek in Litouwen (Peter Ouwerkerk)
 • Muziek als Missie – Bespreking proefschrift Jan Hage (Maarten Diepenbroek)
 • Geest, uit de hemel neergedaald – Liedbespreking Lied 677 (Jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage: Postludium over ‘Geest, uit de hemel neergedaald (Erik Jan Eradus)
 • ‘Zingen en spelen staan voor mij bovenaan’ – Portret Erik Jan Eradus (Willem Jan Cevaal)
 • Een zeventiende-eeuws Gereformeerd Kerkboek in Berlijn (2) (Eddy G. Mul)
 • Signalement: Opstandig Pasen (Franck Ploum)
 • ‘De kerk zou vervrouwelijken? Ik hoop het.’ Interview met Maria de Groot (Sebastiaan ’t Hart)
 • Verbeelding: Liturgie als pink (Cees-Willem van Vliet)
 • Leopold Mozart, de vader van..
 • Bespreking Jan Mul: Propriumgezangen voor het kerkelijk jaar (Cees-Willem van Vliet)

Juni (03)

 • Opmaat: De ervaring van het zingen (Janieke Bruin)
 • De Amphion van de zeventiende eeuw -Johann Rosenmüller (16197-1684) (Willem-Jan Cevaal)
 • Een kerkmuzikale polemiek uit de zeventiende eeuw (Sebastiaan ’t Hart)
 • Liedbespreking: ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ (Lied 823) (Jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage: ‘Gij hebt, o Vader van het leven’ (Lied 823) (Bert Van Stam)
 • Portret Bert van Stam: “Zingen en spelen staan voor mij bovenaan” (Jeroen de Haan)
 • ‘Wenn der Herr die Ge fangenen zu Zion erlösen wird’ – Psalm 126 van Matthias Weckmann (Sebastiaan ’t Hart>
 • Migrantenkerken: “Let the glory of the Lord shine” -de Presbyterian Church of Ghana in Amsterdam Zuid-Oost (Cees-Willem van Vliet)
 • Verbeelding: “Drinkt allen hieruit” Signalement: Laat de Geest maar komen! (of toch niet?) (Cees-Willem van Vliet)

Augustus (04)

 • Opmaat: Liturgie spelen (Sebastiaan ’t Hart)
 • Liturgie waarin hemel en aarde samenkomen – De Syrisch-orthodoxe kerk (Sebastiaan ’t Hart)
 • Kerkmuziek om te troosten – In gesprek met ds. Perla Akerboom-Roelofs (Peter Ouwerkerk)
 • Meer verstilling graag (Franck Ploum)
 • Muziekbijlage Lied 146a Laat ons nu vrolijk zingen (Kirstin Gramlich)
 • Liedbespreking Lied 146a: Halleluja! Loof de Heer mijn ziel (Jeroen de Haan)
 • Verbeelding: Een tent van de Heer (Jeroen de Haan)
 • ‘Ik ben organist en dirigent in hart en nieren’ – In gesprek met Kirstin Gramlich (Willem Jan Cevaal)
 • Religie en Requiem – Hector Berlioz (1803-1869) (Willem Jan Cevaal)
 • In memoriam Karel Deurloo (1936-2019) (Machteld van Woerden)

Oktober (05) – Themanummer: Cantorijpraktijk na 2013 (1)

 • Opmaat: Verbinden (Peter Ouwerkerk)
 • Live long learning – Cantorijpraktijk na 2013 (Peter Ouwerkerk) )
 • De liturgische functie van de cantorij (Sebastiaan’t Hart) )
 • Liedbespreking: Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer – Een adventslied op de grens naar het Kerstfeest (Jeroen de Haan) )
  Bewerking gezang 437 LvdK door Hayo Boerma (PDF)
  Uitvoering gezang 437 LvdK door Hayo Boerema op Soundcloud
 • De sociale functie van muziek – Zingen in een cantorij verbindt (Janieke Bruin) )
 • Verbeelding: Het altaarpaneel van Linköping (1538-1543) (Sebastiaan ’t Hart) )
 • Muziek vanuit een nulpunt – De Ignatius Cantata van Kris Oelbrandt ocso (Cees-Willem van Vliet) )
 • ‘Monnik is wat ik ben, componeren is wat ik doe’ – Interview met Kris Oelbrandt ocso (Cees-Willem van Vliet) )

Ignatius Cantata van Kris Oelbrandt ocso (Cees-Willem van Vliet)
Proloog

Deel I

Deel II

Deel III

Deel IV

Epiloog

 

December (06) – Themanummer: Cantorijpraktijk na 2013 (2)

 • Opmaat: Liturgie als spiegel door Cees-Willem van Vliet
 • ‘Every worship leader is really a pastor’ – Pastorale kanten van de cantorijpraktijk door Cees-Willem van Vliet
 • Kwaliteit en cantorijpraktijk door Jeroen de Haan
 • Signalement: Rust door Marieke Meiring
 • Het walhalla van de kerkmuziek – De ECPCM-conferentie in Hildesheim (1) door Peter Ouwerkerk
 • Uit uw hemel zonder grenzen – Een kerstlied met een vraagteken? door Jeroen de Haan
 • Muziekbijlage Uit uw hemel zonder grenzen (Toon Hagen)
 • Portret Toon Hagen ‘Als je het heilig spel speelt, moet je dat zo zuiver mogelijk doen’ door Sebastiaan ’t Hart
 • De American Protestant Church of The Hague door Gijsbert Kok
 • Geraakt door de vanzelfsprekendheid Interview met Kees Blijdorp de Oud-Katholieke Organistenvereniging door Cees-Willem van Vliet
 • Verbeelding: God regeert driehoog… Een zwarte stoek in een witte kerk door Jeroen de Haan
 • ‘Een gemeente haalt haar identiteit uit de kerkmuziek’ – In gesprek met Janieke Bruin door Willem Jan Cevaal
 • Kunstvespers in de Amsterdamse Nassaukerk door Sebastiaan ’t Hart
 • Bladenoverzicht door Willem Jan Cevaal