Februari (01)

 • Opmaat: ‘Das alte Jahr vergangen ist’ – op oudjaar of…? door Jeroen de Haan
 • ‘Muziek zonder God is als een lichaam zonder ziel – Inspiratiebronnen en vocale werken van Charles Tournemire (1870-1939) door Cees-Willem van Vliet
 • Kinderen en kerkmuziek – Verslag ECPCM deel 2 door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Wij zingen door Marieke Meiring
 • Muziekbijlage Lied 628: ‘Nu moet gij allen vrolijk zijn’ door Dick Troost
 • Liedbespreking Lied 628: Een opstandingslied vanuit het graf door Jeroen de Haan
 • Lutherse veelheid aan vormen en stijlen – Portret Dick Troost door Jeroen de Haan
 • Verbeelding: De Notre-Dame te Parijs, re-constructie of re-creatie? door Willem Jan Cevaal
 • Een Duitse componist in Deense dienst – Johann Adolph Scheibe door Willem Jan Cevaal
 • Drie cd’s met Nederlandse kerkmuziek (bespreking) door Sebastiaan ’t Hart

April (02)

 • x

Juni (03)

 • x

Augustus (04)

 • x

Oktober (05)

 • x

December (06)

 • x