Februari (01)

 • Opmaat: Gemeentezang in quarantaine (Jeroen de Haan)
 • Ekklesia Amsterdam — Bakermat van de Nederlandse ekklesia-beweging (Willem Jan Cevaal)
 • Vijftig jaar Ekklesia in Leiden (Christiane van den Berg)
 • Signalement: Ubi Caritas (Marieke Meiring)
 • ‘Ik houd van een breed repertoire’ — Interview met Wick Gispen (Sebastiaan ’t Hart)
 • Vindplaats van liederen (Cees-Willem van Vliet)
 • Muziekbijlage: Wees blijde nu, in’t midden van het lijden (Sebastiaan ’t Hart)
 • ‘Door te leren improviseren is mijn klankidioom gegroeid’ — Portret Sebastiaan’t Hart (Jeroen de Haan)
 • Liedbespreking Lied 546: Een broodnodig lied op zondag Laetare (Jeroen de Haan)
 • Het lied in de liturgie — Gedachten, ervaringen, Zangen van Zoeken en Zien (Chris van Bruggen)
 • Verbeelding: ‘Op aarde zals in de hemel’ — ‘Opus’ van Wim Delvoye in de St.-Baafskathedraal in Gent (B) (Cees-Willem van Vliet)
 • Bespreking: Scherven van zekerheid (Sebastiaan ’t Hart)

April (02)

 • Opmaat: Een nieuwe psalmberijming (Sebastiaan ’t Hart)
 • De componist van het lijden — James MacMillan (Cees-Willem van Vliet)
 • Liedboekzettingen.nl: actuele ondersteuning voor organisten (Henk Lenckert)
 • Verbeelding: Onstuimig als water — het Ruben-venster van Marc Chagall (Peter Ouwerkerk)
 • Liedbespreking: ‘Geweldige, gedreven wind’ (Lied 679) (Jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage Jaco van Leeuwen: ‘Geweldige, gedreven wind’
 • Portret: ‘Ik voel me een bevoorrecht mens’ — Interview met Jaco van Leeuwen (Willem Jan Cevaal)
 • Van lijfspreuklied tot Bachkoraal — Over het lied ‘Welt, tobe, wie du willst’ (Jan Peter Verhave)
 • Zweedse organisten in de frontlinie – Organister i framkant, Orgelkids en StayTuned.nu (Peter Ouwerkerk)
 • Signalement: Lichtje(Marieke Meiring)
 • `In de chrismamis komt de kerk op haar best naar voren’ — Dubbelinterview met Henk Schoon en Idelette Otten (Sebastiaan ’t Hart)
 • Verschenen: muziek van Niek Hermanides

Juni (03)

 • Opmaat: Wishful thinking (Willem Jan Cevaal)
 • Missa in die festo, twistpunt in de katholieke kerkmuziek Bij de honderste sterfdag van Alphons Diepenbrock (Willem Jan Cevaal)
 • Verbeelding: Kleurrijke tongen in vlam (Jeroen de Haan)
 • Signalement: Dromen (Marieke Meiring)
 • Liedbespreking Lied 843: Alles houden of mij geven? (Jeroen de Haan)
 • Portret Jetty Podt: Oefenen in stilte (Sebastiaan ’t Hart)
 • Muziekbijlage: Lied 843 Jetty Podt)
 • ‘De hemel is mijn vaderland’ – Leven en werk van Michael Praetorius (1571-1621) (Cees-Willem van Vliet)
 • Het lied van de vlokken – Een meditatie van Abraham Kuyper op rijm en muziek (Fred van Lieburg)

Augustus (04)

 • Opmaat: Zenden, ontvangen en reageren (Peter Ouwerkerk)
 • Max Bruch — Componist in de schaduw van Brahms (Willem Jan cevaal)
 • Spelenderwijs: In every corner sing! (Bertjan van de Lagemaat)
 • Verbeelding: Paul Granlunds ‘Live Tree’ (Cees-Willem van Vliet)
 • Liedbespreking: ‘Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort’ (jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage Wout van Andel: Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (Psalm 84)
 • Portret Wout van Andel: ‘Muziek kan ik heel makkelijk opzij zetten’ ‘ (Jeroen de Haan)
 • ‘In the bulb there is a flower’ _ Het moderne kerklied in de Verenigde Staten (Cees-Willem van Vliet)
 • Een uitstervend ras? Acht redenen waarom jongeren hunkeren naar de oude liturgie (Winfield Bevins)

Oktober (05)

 • Opmaat; Heilig vuur (Cees-Willem van Vliet)
 • De eerste veertig jaar van de GOV (Harmen Trimp)
 • Kerkmuziekverenigingen buiten de grenzen (Cees-Willem van Vliet)
 • Over educatie, heilig vuur en verantwoordelijkheden – Rondetafelgesprek naar aanleiding van 90 jaar Muziek & Liturgie (Peter Ouwerkerk)
 • Muziekbijlage Gerrie Meijers: De nacht is haast ten einde (LB 445)
 • Portret Gerrie Meijers – Niets gaat zonder strijd, maar strijd brengt je ook verder'(Sebastiaan ’t Hart)
 • Liedbespreking’ ‘De nacht is haast ten einde’ Tegen de achtergrond van een duistere werkelijkheid
 • (Jeroen de Haan)
 • Signalement; De cantorij met dat jongetje (Bertjan van de Lagemaat)
 • Verbeelding Sweelincks erevenster (Willem Jan Cevaal)
 • Bladenoverzicht  (Willem Jan Cevaal)

December (06)

 • Opmaat Een Witz (Cees-Willem van Vliet)
 •  ‘Ik leef waar men mij zingen wil – over de verspreiding van de liederen van Barnard en zijn samenwerking met componisten (Pieter Endedijk)
 •  De invloed van mijn vader (Benno Barnard:)
 •  Met de wichelroede van de taal – De hymnische theologie van Willem Barnard (Marius van Leeuwen)
 •  ‘Christus is de beeldspraak Gods’ – De invloed van de Anglicaanse Kerk op de liederen van Willem Barnard (Cees-Willem van Vliet)
 •  Muziekbijiage – Prelude, variaties en koraal over ‘Het volk dat wandelt in het duister’ (Lied 448)
 • Laat mij maar in het duister (André F. Troost)
 •  Portret Wouter van der Wilt – ‘Probeer mensen mee te nemen in goede kerkmuziek’ (Jeroen de Haan)
 •  Verbeelding: wat ademt – De muurschildering in de Kerk van Rozendaal (Peter Ouwerkerk)
 • ‘En uw naam wordt een lied in mijn mond’ (Sytze de Vries)
 •  Liedbespreking: ‘Het volk dat wandelt in het duister’ – Een ongemakkelijk kerstlied? (Jeroen de Haan)
 •  Signalement: Bihymnual (Bert Jan van de Lagemaat)
 •  Een oratorium in de vorm van een cantate – Saint-Saëns’ Oratorio de Noël (Willem Jan Cevaal)
 •  Echte poëzie (Andries Govaert)