Februari (01)

 • Opmaat: Heilig vuur! (jeroen de Haan)
 • Zingen uit respect en verwondering’ — Interview met Wilma ten Wolde Stokpaarden van een kerkmusicus (Cees-Willem van Vliet)
 • `Music that touches that undefinable part of us: the soul’ —Verslag van de ECPCM-bijeenkomst in Straatsburg, september 2021 (Peter Ouwerkerk)
 • Muziekbijlage: Intonaties en vartiaties over `Zonne der Gerechtigheid’ (L967)
 • Portret Gijsbert Kok: `Kerkgangers hoeven niet alleen maar te krijgen wat ze willen’ (Jeroen de Haan)
 • Liedbespreking Lied 967: Zonne der gerechtigheid Een bezielende bede om Gods ontferming (Jeroen de Haan)
 • Componist in de schaduw van Bach — Johann Kuhnau (1660-1722) (Willem Jan Cevaal)
 • Verbeelding: Sint Christoforus in de Paulusdom te Münsster (D) (Sebastiaan ’t Hart)
 • Signalement: Liedboekpastoraat (Bertjan van de Lagemaat)

April (02)

 • Opmaat: Kinderen en kerkmuziek (Willem Jan Cevaal)
 • (G)een eigen stem — Investeren in de toekomst (Anje de Heer)
 • César Francks `Panfis angelicus’ — Het Franse solomotet in de negentiende eeuw (Cees-Willem van Vliet)
 • Muziekbijlage Margreeth C. de Jong: Genesteld aan uw hart (Lied 282)
 • Portret Margreeth C. de Jong: ‘Een beetje mystiek en romantisch’ (Jeroen de Haan)
 • Liedbespreking Lied 282 — Over een pelgrim op weg naar een heilige plaats (Jeroen de Haan)
 • Signalement: ‘Dat je de weg mag gaan'(Bertjan van de Lagemaat)
 • Verbeelding: Waar ideeën werkelijkheid worden – De vogel Gods op een kostbare boom(Jeroen de Haan)
 • `Van U is de Toekomst’ — Visienota en kerkmuziek (Peter Ouwerkerk)

Juni (03)

 • Opmaat: Het strijkkwartet op de Titanic (Sebastiaan ’t Hart)
 • `Een mens zonder muziek is onvolledig’ -Muziekeducatie volgens het Kodály-concept (Cees-Willem van Vliet)
 • Variaties op een pinksterlied (Harry van Wijk)
 • Muziekbijlage: Die ons schiep (Liedboek 266)
 • Portret: ‘Orgelspelen is mijn leven!’ — In gesprek met Janny de Vries (Jeroen de Haan)
 • Liedbespreking Liedboek 299: Woorden worden gezocht op ‘gehoorde’ tonen (Jeroen de Haan)
 • Signalement: Uit volle borst (Bertjan van de Lagemaat)
 • Verbeelding: Maker onbekend? — De Meester van de Dominicaanse Beeltenissen (Peter Ouwerkerk)
 • Koninginnezang — Kinderen en (kerk)muziek (Jeroen de Haan)
 • Verschenen

Augustus (04)

 • Opmaat: Duizelingen (Cees-Willem van Vliet)
 • Liturgische bewegingen in twintigste-eeuws luthers Duitsland (1) (Cees-Willem van Vliet)
 • Seismografie — Enkele gedachten bij de meest geliefde liederen binnen de PKN (Hanna Rijken)
 • Muziekbijlage: Voor de toegewijden (Lied 732)
 • Portret Aarnoud de Groen: Al meer dan dertig jaar gehecht aan ‘zijn’ orgel (Jeroen de Haan)
 • Liedbespreking Lied 732: Een lied van de heiligen ons voorgegaan (Jeroen de Haan)
 • Signalement: Bidden voor de timmerlui (Bertjan van de Lagemaat)
 • Verbeelding: De Jeruzalemluchter van Zutphen (Willem Jan Cevaal)
 • In de bladen

Afscheid Willem Jan Cevaal
Als je op de site van Het Orgel een zoekactie uitvoert op de naam `Cevaal’, verschijnen er in totaal 263 artikelen. Ze
zijn gepubliceerd in Het Orgel, NotaBene, De Orgelvriend, Organist en Eredienst en, natuurlijk het merendeel, in Mu-
ziek fr Liturgie. De oudste bijdrage stond in 1999 in het aprilnummer van Organist en Eredienst; Willem Jan was toen
net aangetreden als redacteur. En de laatste, die heeft u straks bij het dichtslaan van dit nummer net uitgelezen.
Twee-honderd-drie-en-zestig artikelen! En daarnaast verschenen er prachtige boeken van zijn hand, waaronder over
Hendrik Andriessen en Albert de Klerk. Willem Jan, ging je ooit wel eens op vakantie..?
Hoewel we het enorm jammer vinden, kwam in de redactie de mededeling dat Willem Jan zijn bakens wilde gaan ver-
zetten en daarom zijn redactielidmaatschap voor MEtL wilde gaan neerleggen, niet onverwacht. Hij was inmiddels het
langstzittende redactielid. Niet dat hij stopt met schrijven overigens; er staan allerlei projecten te wachten waar we
zeker nog meer over zullen gaan horen. Daarnaast trekt het dirigeren hem steeds meer, een nieuwe bezigheid waar
hij enorm veel energie van krijgt.
Willem Jan, enorm bedankt voor je prachtige bijdragen aan dit blad! Zeker ook dankzij jou is het al die tijd een
`volwassen’ tijdschrift gebleven dat in kwalitatief opzicht recht overeind staat in het kerkmuzieklandschap. Wij als
redactie, en ik denk ook wel de hele vereniging, wensen je alle goeds toe in de toekomst!
Peter Ouwerkerk, hoofdredacteur

Oktober (05)

 • Opmaat: Re-ligare (Peter Ouwerkerk)
 • Liturgische bewegingen in twintigste-eeuws luthers Duitsland (2) (Cees-Willem van Vliet)
 • Geld en engelengeduld — Interview met Rintje te Wies (Sebastiaan ’t Hart)
 • `Ik weet dat de druppel de steen uitholt’ — In gesprek met Johan Haaksma (Jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage ‘Bethlehem, o uitverkoren stad’ (Lied 498)
 • Liedbespreking: een kerstlied voor alle kinderen (Jeroen de Haan)
 • Kerkmuziek in het Karpatenbekken — de ECPCM op bezoek in Hongarije (Peter Ouwerkerk)
 • Signalement: Sleep, dearie, sleep (bertjan van de Lagemaat)

December (06)

 • Opmaat: PROTEST! (Cees-Willem van Vliet)
 • De blijvende actualiteit van Heinrich Schütz’ muziek (Hans Jansen)
 • Mensen verleiden naar het orgel te luisteren — In gesprek met Wietse Meinardi (Sebastiaan ’t Hart)
 • Muziekbijlage: 0, Christus, bron van lentebloei (Lied 817)
 • Liedbespreking: Hoe een beeldhouwer een dichter inspireerde (Jeroen de Haan)
 • Migrantenkerken en corona — Interview met Madelon Grant (Sebastiaan ’t Hart)
 • Jongleren’ en ‘Een leven lang zingen’ — Van Lieshout en Te Wies vergeleken (Peter Ouwerkerk)
 • Twee kerstcantates van Johann Kuhnau (Sebastiaan ’t Hart)
 • Signalement: Carols (Bertjan van de Lagemaat)