Categorie

 

Artikelen


Artikelen 2023

Februari (01) Opmaat: Samen spelen, samen zingen! (Jeroen de Haan) Passie in Buxtehudes Membra Jesu nostri (Jan Smelik) Verbeelding: Kunst in oorlogstijd (Peter Ouwerkerk) Portret Geke Bruining: ‘Dat zoveel koren ’s zomers naar Engeland trekken is een teken aan de wand’ (Cees-Willem van Vliet) Muziekbijlage: Lof zij God in de hoogste troon (Lied 619) Liedbespreking: […]

Artikelen 2022

Februari (01) Opmaat: Heilig vuur! (jeroen de Haan) Zingen uit respect en verwondering’ — Interview met Wilma ten Wolde Stokpaarden van een kerkmusicus (Cees-Willem van Vliet) `Music that touches that undefinable part of us: the soul’ —Verslag van de ECPCM-bijeenkomst in Straatsburg, september 2021 (Peter Ouwerkerk) Muziekbijlage: Intonaties en vartiaties over `Zonne der Gerechtigheid’ (L967) […]

Artikelen 2021

Februari (01) Opmaat: Gemeentezang in quarantaine (Jeroen de Haan) Ekklesia Amsterdam — Bakermat van de Nederlandse ekklesia-beweging (Willem Jan Cevaal) Vijftig jaar Ekklesia in Leiden (Christiane van den Berg) Signalement: Ubi Caritas (Marieke Meiring) ‘Ik houd van een breed repertoire’ — Interview met Wick Gispen (Sebastiaan ’t Hart) Vindplaats van liederen (Cees-Willem van Vliet) Muziekbijlage: […]

Artikelen 2020

Februari (01) Opmaat: ‘Das alte Jahr vergangen ist’ – op oudjaar of…? (Jeroen de Haan) ‘Muziek zonder God is als een lichaam zonder ziel – Inspiratiebronnen en vocale werken van Charles Tournemire (1870-1939) (Cees-Willem van Vliet) Kinderen en kerkmuziek – Verslag ECPCM deel 2 (Peter Ouwerkerk) Signalement: Wij zingen (Marieke Meiring) Muziekbijlage Lied 628: ‘Nu […]

Artikelen 2019

Februari (01) Opmaat: Kaarsjes en kerkdiensten (Sebastiaan ’t Hart) Elisabeth Jacquet de la Guerre, beschermeling van de Zonnekoning – De cantate in de Franse barok (Willem Jan Cevaal) Muziek in migranten- en internationale kerken (Sebastiaan ’t Hart) Cest le moment qui fait la musique – Muziek bij uitvaarten (Janieke Bruin) Liedbespreking Lied 576b: Hoofd, bloed […]

Artikelen 2018

Februari (01) Opmaat: Van een wonderlijk preludium door Jeroen de Haan A true Victorian – Sir Charles Hubert Hastings Parry (1848-1918) door Willem Jan Cevaal Geraakt door de anglicaanse liturgie – Interview met dr. Hanna Rijken door Jaco van der Knijff Sacro-Soundscapes – Verslag Symposium PThU door Janieke Bruin-Mollenhorst Liedbespreking: Bey stiller Nacht zu ersten […]

Artikelen 2017

Februari (01) Opmaat: Middel door Janieke Bruin-Mollenhorst Eén en een is drie – Dubbelinterview met Maarten Diepenbroek en Jeroen de Haan door Janieke Bruin-Mollenhorst Alleen Telemann is boven elke lof verheven door Willem Jan Cevaal Liedbespreking: Een vaste burcht is onze God – ‘Hét’ of ‘een’ Luther lied? door Jeroen de Haan Muziekbijlage: Een vaste […]

Artikelen 2016

Februari: Themanummer “Lichte” muziek (01) Opmaat: Vlees door Peter Ouwerkerk Opwekking in de eredienst, of: de ‘ik’ in de gemeenschap door Peter Ouwerkerk Je comfort zone verlaten. Wim Ruessink over lichte muziek in de praktijk door Janieke Mollenhorst Signalement: Wellness door Cees-Willem van Vliet Verbeelding: Leonardo da Vinci’s De aanbidding der Wijzen (1481) door Peter […]

Artikelen 2015

Februari Opmaat: Kirchentag door Sebastiaan ’t Hart Keep it simple, stupid! Of, misschien toch liever niet? Overpeinzingen bij het Nieuwe Liedboek en de Bijbel in Gewone Taal door Dick Würsten Nogmaals Psalm 119 – Vorm en inhoud door Pieter van der Lugt Signalement: ‘allons diner’ Cees-Willem van Vliet Singende Ökumene – Jürgen Henkys 85 jaar […]

Artikelen 2014

Februari Opmaat: Instructies door Oane Reitsma Bay Psalm Book – Het duurste gedrukte boek ter wereld door Willem Jan Cevaal Het nieuwe liedboek van de lutherse kerk in Letland door Janieke Mollenhorst Ontdek je kerkmuzikale kleur door Peter Ouwerkerk Verbeelding – Winterlandschap met kerk: verbeelding van het mysterie door Alie Piepenbroek Signalement: Toch veeI te […]

Artikelen 2013

Februari Opmaat: Dan wordt het een toneelstukje door Oane Reitsma Aleksandr Gretsjaninov en de orgelIiturgie door Olga de Kort Signalement: Opdringerig Koester de namen – In gesprek met Sytze de Vries en Toon Hagen door Janieke Mollenhorst Thomas Selle (1599-1663) door Sebastiaan ’t Hart Muziekbijlage: Tussentijds 183 Liedbespreking: Veni Creatrix Spirita? door Wim Kloppenburg Bespreking: […]

Artikelen 2012

Februari Kleinschalige liturgie door Peter Ouwerkerk De werken van Hans Leo Hassler en Giovanni Gabrieli door Peter Ouwerkerk “Alleluja, den blijden toon” – Een Paaslied uit Ootmarssum door Wim Kloppenburg De concertzaal en het Liedboek door Roel A. Bosch Reactie op “Pop(ulaire)e muziek in de kerk door Kees Blijdorp De muziek in de San Marco […]

Artikelen 2011

Februari Bij het tweehonderste geboortejaar van Fransz Liszt door Willem Jan Cevaal Lied van Gods aanwezigheid door Wim Kloppenburg Onberijmde psalmen door Wim Kloppenburg Het Sanctus, voorzien van een begeleiding. Millioenen Psalmen… door Wim Kloppenburg De orgelwerken van Louis Couperin door Sebastiaan ’t Hart April Stabat Mater – Poulenc Stabat Mater – Verdi Een Nederlands […]

Artikelen 2010

Februari Themanummer: Kinderliederen (1) Ruim 40 jaar kinderlied Visies op kinderen in de kerk Kinderlied in Duitse reformatie April Themanummer: Kinderliederen (2) Ruim 40 jaar kinderlied – deel 2 door Peter Ouwerkerk Het kinderlied in Nederland 1591-1925 door Sebastiaan ’t Hart De Haarlemse Koorschool St. Bavo Juni Alessandro Scarlatti en Giovanni Pergolesi Johann Kuhnau – […]

Artikelen 2009

  Februari (01) Opmaat: What’s in a name? door Peter Ouwerkerk Het orgelmin de diaspora door Matthias Havinga Aansprekende retoriek door Wim Kloppenburg Lobet den Herren met trommelbegeleiding (interview John Bell) door Sebastiaan ’t Hart Via Crucis door Wiillem Jan Cevaal Liedbespreking: Een avondmaalslied (niet alleen) voor zondag Laetare door Wim Kloppenburg Spelenderwijs (open briefwisseling […]

Artikelen 2008

Januari (01) Opmaat: Tijd door Peter Ouwerkerk Alexandre Guilmants registraties in ‘Archives des maîtres’ door Peter Ouwerkerk Signalement: De wegen van een psalm (2) door Dirk van Keulen Jongeren vinden het niet vreem dat in Gods huis andere muziek klinkt dan op hun eigen kamer’ (interview David de Jong) door Peter Ouwerkerk Liedbespreking: Psalmen verknippen […]

Artikelen 2007

Januari (01) Opmaat door Peter Ouwerkerk Toekomstperspectief voor het orgel door Peter Ouwerkerk Signalement: De kwaliteit van liturgie door Dirk van Keulen Organist in een missionaire gemeente (portret Christiaan Ingelse) door Peter Ouwerkerk Liedbespreking: Psalm 72 en het feest van Epifanie door Wim Kloppenburg Bestuur Liedsuggesties door Pieter Endedijk Maagdelijke geboorte en onbevlekte ontvangenis – […]

Artikelen 2006

Januari (01) Opmaat: Waarom je druk maken over kerkmuziek? door Peter Ouwerkerk Signalement: Vorm en vent vullen elkaar aan door Dirk van Keulen Lied van de maand: Vertalen en berijmen – een overpeinzing bij psalm 100 door Wim Kloppenburg Brahms’ eigenzinnige dodenmis door Wim Kloppenburg Ingezonden Het Vollebregt/Smits-orgel in Geldrop door Willem Jan Cevaal Hemelse […]

Artikelen 2005

Januari (01) Opmaat: Liturgie mag geen beproeving worden door Wim van den Dool Signalement: In goede machten liefderijk geborgen door Dirk van Keulen Lied van de maand: Alfa en omega. Het eerste gezang in het Liedboek had ook het laatste kunnen zijn… door Wim Kloppenburg Bernard Bartelink: ‘Ik heb nooit extreem willen zijn’ door Christo […]

Artikelen 2004

Januari (01) Opmaat: Alleen de koningin glimlachte door Wim van den Dool Signalement: Liturgie: gewoon hier en nu door Niek Schuman Lied van de maand: Toen Jezus bij het water kwam door Wim Kloppenburg Stijlvol improviseren in eredienst en liturgie door Peter Ouwerkerk Zoeken naar een creatieve orgelcultuur door Willem Jan Cevaal In memoriam Dirk […]