Categorie

 

In het recente nummer


In het nieuwste nummer

• Opmaat: Zingt elkanders liederen (Sebastiaan ’t Hart) • Johann Sebastian Bach als redder van het kerklied — Een studie naar de inhoud en functie van Bachs jaargang koraalcantates (Lydia Vroegindeweij) • Ingezonden: Nogmaals ‘Wij of ik…?’ (Pieter Endedijk) • De sores en zegeningen van een muziekuitgever (Arjen van Trigt) • Het Liedboek en de […]

In het nieuwste nummer

▪ Opmaat: De kerkmusicus als inbreker (Cees-Willem van Vliet) ▪ Ervaringen uit het Kathedrale Koor Utrecht – ‘Kinderen doen ertoe!’ (Jeroen de Haan) ▪ ‘… waar in ’t licht der bruiloftszaal…‘ – Viering van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum (Cees-Willem van Vliet) ▪ ‘De EBG heeft een hyphen-functie’ – interview met ds. Christian Lindner (Cees-Willem van […]

In het nieuwste nummer

Opmaat: Samen spelen, samen zingen! (Jeroen de Haan) Passie in Buxtehudes Membra Jesu nostri (Jan Smelik) Verbeelding: Kunst in oorlogstijd (Peter Ouwerkerk) Portret Geke Bruining: ‘Dat zoveel koren ’s zomers naar Engeland trekken is een teken aan de wand’ (Cees-Willem van Vliet) Muziekbijlage: Lof zij God in de hoogste troon (Lied 619, Geke Bruining) Liedbespreking: […]

In het nieuwste nummer

Themanummer: Willem Barnard • Opmaat: Een Witz (Cees-Willem van Vliet) • ‘Ik leef waar men mij zingen wil…’ – over de verspreiding van de liederen van Barnard en zijn samenwerking met componisten (Pieter Endedijk) • De invloed van mijn vader (Benno Barnard over Willem Barnard) • Met de wichelroede van de taal – De hymnische […]

In het nieuwste nummer

THEMANUMMER: 90 jaar! • Opmaat: Heilig vuur (Cees-Willem van Vliet) • De eerste veertig jaar van de GOV (Harmen Trimp) • Kerkmuziekverenigingen buiten de grenzen (Cees-Willem van Vliet) • Over educatie, heilig vuur en verantwoordelijkheden – Rondetafelgesprek naar aanleiding van 90 jaar Muziek & Liturgie (Peter Ouwerkerk) • Muziekbijlage: De nacht is haast ten einde […]

In het nieuwste nummer

– Opmaat: Zenden, ontvangen en reageren (Peter Ouwerkerk) – Max Bruch – Componist in de schaduw van Brahms (Willem Jan Cevaal) – Spelenderwijs: In every corner sing! (Bertjan van de Lagemaat) – Verbeelding: Paul Granlunds ‘Live Tree’ (Cees-Willem van Vliet) – Liedbespreking: ‘Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort’ (Jeroen de Haan) – Muziekbijlage […]

In het nieuwste nummer

* Opmaat: Een nieuwe psalmberijming (Sebastiaan ’t Hart) * De componist van het lijden – James MacMillan (Cees-Willem van Vliet) * Liedboekzettingen.nl: actuele ondersteuning voor organisten (Henk Lemckert) * Verbeelding: Onstuimig als water – het Ruben-venster van Marc Chagall (Peter Ouwerkerk) * Liedbespreking: ‘Geweldige, gedreven wind’ (Lied 679) (Jeroen de Haan) * Muziekbijlage: ‘Geweldige, gedreven […]

Het nieuwste nummer

• Opmaat: Een nieuwe psalmberijming (Sebastiaan ’t Hart) • De componist van het lijden – James MacMillan (Cees-Willem van Vliet) • Liedboekzettingen.nl: actuele ondersteuning voor organisten (Henk Lemckert) • Verbeelding: Onstuimig als water – het Ruben-venster van Marc Chagall (Peter Ouwerkerk) • Liedbespreking: ‘Geweldige, gedreven wind’ (Lied 679) (Jeroen de Haan) • Muziekbijlage: ‘Geweldige, gedreven […]

In het recente nummer

April (02) Opmaat: 2020 Beethovenjaar door Willem Jan Cevaal Christus am Ölberge – Beethovens eerste en enige oratorium door Willem Jan Cevaal De Geredja Indjili Maluku – de Molukse Evangelische Kerk door Sebastiaan ’t Hart Signalement: Een nieuw begin door Marieke Meiring Muziekbijlage Hugo Bakker: Heilige liefdeskracht (Lied 673) Liedbespreking: Lichtend spoor door de eeuwen […]

Muziekbijlagen 2003

01-Januari 2003 Gezang 151 Een Kind geboren in Bethlehem door Bram Beekman 2003-01 02-Februari 2003 Gezang 347 Roept God een mens tot leven door Margaretha Christina de Jong 2003-02 03-Maart 2003 Gezang 88 Mijn God gewapend tot de tanden door Peter Ouwerkerk 2003-03 04-April 2003 Gezang 4 Wij eten weer het bittere brood door Bernard […]