Categorie

 

In het recente nummer


In het nieuwste nummer

Opmaat: Duizelingen (Cees-Willem van Vliet) Liturgische bewegingen in twintigste-eeuws luthers Duitsland (1) (Cees-Willem van Vliet) Seismografie — Enkele gedachten bij de meest geliefde liederen binnen de PKN (Hanna Rijken) Muziekbijlage: Voor de toegewijden (Lied 732) (Aarnoud de Groen) Portret Aarnoud de Groen: Al meer dan dertig jaar gehecht aan ‘zijn’ orgel (Jeroen de Haan) Liedbespreking […]

In het nieuwste nummer

Themanummer: Willem Barnard • Opmaat: Een Witz (Cees-Willem van Vliet) • ‘Ik leef waar men mij zingen wil…’ – over de verspreiding van de liederen van Barnard en zijn samenwerking met componisten (Pieter Endedijk) • De invloed van mijn vader (Benno Barnard over Willem Barnard) • Met de wichelroede van de taal – De hymnische […]

In het nieuwste nummer

THEMANUMMER: 90 jaar! • Opmaat: Heilig vuur (Cees-Willem van Vliet) • De eerste veertig jaar van de GOV (Harmen Trimp) • Kerkmuziekverenigingen buiten de grenzen (Cees-Willem van Vliet) • Over educatie, heilig vuur en verantwoordelijkheden – Rondetafelgesprek naar aanleiding van 90 jaar Muziek & Liturgie (Peter Ouwerkerk) • Muziekbijlage: De nacht is haast ten einde […]

In het nieuwste nummer

– Opmaat: Zenden, ontvangen en reageren (Peter Ouwerkerk) – Max Bruch – Componist in de schaduw van Brahms (Willem Jan Cevaal) – Spelenderwijs: In every corner sing! (Bertjan van de Lagemaat) – Verbeelding: Paul Granlunds ‘Live Tree’ (Cees-Willem van Vliet) – Liedbespreking: ‘Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort’ (Jeroen de Haan) – Muziekbijlage […]

In het nieuwste nummer

* Opmaat: Een nieuwe psalmberijming (Sebastiaan ’t Hart) * De componist van het lijden – James MacMillan (Cees-Willem van Vliet) * Liedboekzettingen.nl: actuele ondersteuning voor organisten (Henk Lemckert) * Verbeelding: Onstuimig als water – het Ruben-venster van Marc Chagall (Peter Ouwerkerk) * Liedbespreking: ‘Geweldige, gedreven wind’ (Lied 679) (Jeroen de Haan) * Muziekbijlage: ‘Geweldige, gedreven […]

Het nieuwste nummer

• Opmaat: Een nieuwe psalmberijming (Sebastiaan ’t Hart) • De componist van het lijden – James MacMillan (Cees-Willem van Vliet) • Liedboekzettingen.nl: actuele ondersteuning voor organisten (Henk Lemckert) • Verbeelding: Onstuimig als water – het Ruben-venster van Marc Chagall (Peter Ouwerkerk) • Liedbespreking: ‘Geweldige, gedreven wind’ (Lied 679) (Jeroen de Haan) • Muziekbijlage: ‘Geweldige, gedreven […]

In het recente nummer

April (02) Opmaat: 2020 Beethovenjaar door Willem Jan Cevaal Christus am Ölberge – Beethovens eerste en enige oratorium door Willem Jan Cevaal De Geredja Indjili Maluku – de Molukse Evangelische Kerk door Sebastiaan ’t Hart Signalement: Een nieuw begin door Marieke Meiring Muziekbijlage Hugo Bakker: Heilige liefdeskracht (Lied 673) Liedbespreking: Lichtend spoor door de eeuwen […]