• Opmaat: Belangenbehartiging van kerkmusici door Peter Ouwerkerk
 • Veranderingen in het kerkmuzikale landschap Kerkmuziek Onderzoek Nederland door Hanna Rijken
 • De belangenbehartiging van de kerkmusicus: is het tijd voor een echte vakbond? door Peter Ouwerkerk
 • Church on the road – de Zweedse kerk in Nederland door Jeroen de Haan
 • Liedbespreking: De intocht van de Koning in – een lied als een poort naar de adventstijd door Jeroen de Haan
 • Muziekbijlage: Hef op uw hoofden, poorten wijd! (Lied 435 voor cantorij en orgel) door Christiaan Ingelse
 • Portret: ‘Snoepen uit het nieuwe Liedboek’ – Christiaan Ingelse aan het woord door Peter Ouwerkerk
 • Signalement: Kort lontje door Marieke Meiring
 • Twee Bonhoeffercantates door Cees-Willem van Vliet
 • Verbeelding: Hill of the Crosses door Peter Ouwerkerk
 • In de bladen door Willem Jan Cevaal
 • Bespreking: recent verschenen bladmuziek door Peter Ouwerkerk

 

Van het bestuur

Muziekbijlage
Het bestuur van de KVOK stelt vast dat het verloop van de financiën van de vereniging scherp in de gaten moet worden gehouden. Al jaren kampt zij met een terugloop van het aantal leden en daarmee inkomsten. De vergrijzing speelt een belangrijke rol en en wordt niet meer voldoende opgevangen door nieuwe en vooral jeugdige leden.
De financiële tegenvallers konden tot voor kort nog worden opgevangen in de logistieke sfeer, maar die bron is nu wel opgedroogd.
Na overwegingen heeft het bestuur ervoor gekozen in stappen de inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen en te houden.
In dat voornemen heeft het bestuur besloten om de muziekbijlage in Muziek & Liturgie in de huidige vorm per 1 januari 2021 te beëindigen.
Het uitbrengen van de muziekbijlage kostte naar verhouding veel geld vanwege de vergoeding voor de componisten en het zetten van de muziek.
Het bestuur realiseert zich dat met het verdwijnen van de muziekbijlage ook het streven naar vernieuwing binnen de kerkmuziek en kennismaking en uitwerking van liturgische muziek wegvalt.
Wellicht kan op een andere manier dit streven worden ingevuld.

Hans Beek, secretaris KVOK