• Opmaat: Theology of Place (Cees-Willem van Vliet)
 • ‘We blijven voorbijgangers’ – In gesprek met interieurarchitect Annekoos Littel (Jeroen de Haan)
 • De kerk als belevingsruimte – Eigentijds ontmoeten en beleven. Gesprek met Pim van Dijk (Willem Jan Cevaal)
 • ‘Voor alles is hier een plaats’ –  Gesprek met Remco de Graas (Cees-Willem van Vliet)
 • Signalement: Liturgie in tijden van corona (2) (Marieke Meiring)
 • Terug naar de oorsprong (2) – Het tafelgebed in de oecumenische orde van dienst in historisch perspectief (Jan van Biezen)
 • ‘Wat míj goed doet, wil ik graag delen’ – Interview met Elske te Lindert (Cees-Willem van Vliet)
 • Liedbespreking: Aan Babels stromen (Jeroen de Haan)
 • Muziekbijlage : Lied 137b (Elske te Lindert)
 • ‘Het gevoel dat het om een bijziondere plek gaat, blijft bestaan’ – Interview met Jacobine Gelderloos (Sebastiaan ’t Hart)
 • Meervoudig gebruik van kerkgebouwen in Engeland en Duitsland (Cees-Willem van Vliet)
 • ‘Als het spel van de liturgie verandert, verandert het toneel’ – Interview met Richard Bot (Sebastiaan ’t Hart)
 • ‘Soms voel je je helemaal thuis in de Oude Kerk, en soms ook even niet’ – Interview met Jacqueline Grandjean (Willem Jan Cevaal)
 • Resacralisatie in Choral Evensongs in Nederland (Hanna Rijken)

Van het bestuur

Muziekbijlage
Het bestuur van de KVOK stelt vast dat het verloop van de financiën van de vereniging scherp in de gaten moet worden gehouden. Al jaren kampt zij met een terugloop van het aantal leden en daarmee inkomsten. De vergrijzing speelt een belangrijke rol en en wordt niet meer voldoende opgevangen door nieuwe en vooral jeugdige leden.
De financiële tegenvallers konden tot voor kort nog worden opgevangen in de logistieke sfeer, maar die bron is nu wel opgedroogd.
Na overwegingen heeft het bestuur ervoor gekozen in stappen de inkomsten en uitgaven beter in balans te brengen en te houden.
In dat voornemen heeft het bestuur besloten om de muziekbijlage in Muziek & Liturgie in de huidige vorm per 1 januari 2021 te beëindigen.
Het uitbrengen van de muziekbijlage kostte naar verhouding veel geld vanwege de vergoeding voor de componisten en het zetten van de muziek.
Het bestuur realiseert zich dat met het verdwijnen van de muziekbijlage ook het streven naar vernieuwing binnen de kerkmuziek en kennismaking en uitwerking van liturgische muziek wegvalt.
Wellicht kan op een andere manier dit streven worden ingevuld.

Hans Beek, secretaris KVOK