01-Januari 2004

Gezang 345 Jezus, Meester alle dingen door Willem Mesdag
2004-01

02-Februari 2004

Gezang 313 Zonnen der gerechtigheid door Wout van Andel
2004-02

03-Maart 2004

Psalm 141 door Gert Muts
2004-03

04-April 2004

Zingend Geloven I-29 O mensen hoort wat is geschied door Margaretha Christina de Jong
2004-04

05-Mei 2004

Gezang 237 Drie variaties over Veni Creator Spiritus door Bert Mooiman
2004-05

06/07-Juni/Juli 2004

Psalm 28 door Johan Haaksma
2004-06-07

08/09-Augustus/September 2004

Gezang 285 Geef vrede, Heer, geef vrede voor vierstemmige cantorij, gemeente en orgel door Marja van der Ploeg
2004-08-09

10-Oktober 2004

Gezang 280 Rechter in het licht verheven door Leonore Lub
2004-10

11-November 2004

Psalm 85 door Nico Verrips
2004-11

12-December 2004

Zingend Geloven I/II-94 Samen op de aarde en IV-1 Licht in onze ogen door Toon Hagen
2004-12