01-Januari 2007

Psalm 72 door Christiaan Ingelse
2007-01

02-Februari 2007

Gezang 99 Verblijdt u in de Heer te allen tijd door Mannes Hofsink
2007-02

03-Maart 2007

Gezang 223 De aarde is vervuld voor fluit en orgel door Jan Jansen
2007-03

04-April 2007

Gezang 233 Heer, komt in deze tijd door Gonny van der Maten
2007-04

05-Mei 2007

Gezang 426 Zou ik niet van harte zingen door Dick Sanderman
2007-05

06-Juni/Juli 2007

Gezang 489 Een mens te zijn op aarde door Ko Zwanenburg
2007-06

07-Augustus/September 2007

Gezang 284 O lieve Heer, geef vrede door Elske te Lindert
2007-07

08-Oktober 2007

Tussentijds 75 Wat vrolijk over U geschreven staat voor driestemmige cantorij, gemeente en orgel door Jos Beijer
2007-08

09-November 2007

Gezang 161 Uit uw hemel zonder grenzen voor cantorij, gemeente en orgel door Dirk Zwart
2007-09

10-December 2007

Gezang 152 Een Kind geboren in Bethlehem voor kinderkoor, gemeente, orgel en andere instrumenten door Jan D. van Laar
2007-10