01-Februari 2010

Gezang 210 Sta op! – Een morgen ongedacht voor vierstemmig koor en orgel door Bernard Renooij
2010-01

02-April 2010

Psalm 104 Mijn ziel, verheerlijkt God om zijne macht door Jaap de Wit
2010-02

03-Juni 2010

Tussentijds 1 De vreugde voert ons naar dit huis door Jan Valkestijn
2010-03

04-Augustus 2010

Gezang 66 Magnificat – Mijn ziel verheft Gods eer door Bert Matter
2010-04

05-Oktober 2010

Gezang 280 Partita Rechter in het licht verheven door Janieke Mollenhorst
2010-05

06-December 2010

Gezang 195 Koraalmotet Nu valt de nacht door Gerrit Baas
2010-06