01-Februari 2011

Tussentijds 2 voor orgel door Emanuel Schmidt

2011-01-Tussentijds 2

02-April 2011

Gezang 1 voor orgel door Lothar Graap

2011-02-Gezang 1

03-Juni 2011

2011-03-Psalm 136

04-Augustus 2011

Gezang 130 voor voor drie- en vierstemmig koor, orgel en melodie-instrument door Sebastiaan ’t Hart

2011-04-Gezang 130

05-Oktober 2011

Tussentijds 3 voor voor vierstemmig koor en orgel door Rijk Jansen

2011-05-Tussentijds 3

06-December 2011

Gezangen voor Liturgie 602 “Ere zij God de Zoon” voor koor, gemeente, C-trompet en orgel door Dick Sanderman

2011-06-GvL 602

Extra partij voor Bes trompet

2011-06-GvL 602 Bes-trompet