01-Februari 2020

Lied 628 – Nu moet gij allen vrolijk zijn door Dick Troost

2020-01-Lied 628

02-April 2020

Lied 673 – Heilige liefdeskracht door Hugo Bakker

2020-02 Lied 673

03-Juni 2020

Lied 841 Motet Wat zijn de goede vruchten door Sander van den Houten

2020-03 Lied 841

04-Augustus 2020

Lied 137b By the waters of Babylon door Elske te Lindert

2020-04 Lied 137b

05-Oktober 2020

Lied 435 Hef op uw hoofden, poorten wijd! door Christiaan Ingelse

2020-05 Lied 435

06-December 2020

Lied 826 O Christus, woord der eeuwigheid door Jolanda Zwoferink

2020-06 Lied 826