▪ Opmaat: De kerkmusicus als inbreker (Cees-Willem van Vliet)
▪ Ervaringen uit het Kathedrale Koor Utrecht – ‘Kinderen doen ertoe!’ (Jeroen de Haan)
▪ ‘… waar in ’t licht der bruiloftszaal…‘ – Viering van de Evangelische Broedergemeente Rotterdam-Centrum (Cees-Willem van Vliet)
▪ ‘De EBG heeft een hyphen-functie’ – interview met ds. Christian Lindner (Cees-Willem van Vliet)
▪ Geraakt door de klassieke liturgie – portret van Cees-Willem van Vliet (Sebastiaan ’t Hart)
▪ Muziekbijlage – Zing jubilate voor de Heer (LB 652) – Cees-Willem van Vliet
▪ ‘Zing(t) jubilate voor de Vader, Zoon en Heilige Geest’ – Een feestelijk lied in de Paastijd, onderweg naar Pinksteren (Jeroen de Haan)
▪ Signalement – Een grote steen (Alida Groeneveld)
▪ De kerkmuziek van Matthias Weckmann (1616-1674) (Peter Ouwerkerk)