Opmaat: Wishful thinking (Willem Jan Cevaal)
Missa in die festo van Alphons Diepenbrock, twistpunt in de katholieke kerkmuziek (Willem Jan Cevaal)
Verbeelding: Kleurrijke tongen in vlam (Jeroen de Haan)
Signalement: Dromen (Marieke Meiring)
Liedbespreking Lied 843: Alles houden of mij geven? (Jeroen de Haan)
Portret Jetty Podt: Oefenen in stilte (Sebastiaan ’t Hart)
Muziekbijlage: Lied 843 (Jetty Podt)
‘De hemel is mijn vaderland’ – Leven en werk van Michael Praetorius (Cees-Willem van Vliet)
Het lied van de vlokken – Een meditatie van Abraham Kuyper op rijm en muziek (Fred van Lieburg)

Neem een kijkje in het nummer: